Riksbyggen ökar andelen kvinnor som är chefer 2016-01-15, kl 07:30

Riksbyggen ökar andelen kvinnor som är chefer

Andelen kvinnor som är chefer har ökat från 29 procent till 35 procent under de senaste fem åren inom Riksbyggen, en ökning med sex procentenheter. Det är resultatet av en målmedveten satsning och nu tar Riksbyggen sikte på att utöka andelen kvinnor som är chefer till 40 procent i ett nästa steg.

– För några år sedan satte vi upp målet att andelen kvinnor som är chefer skulle ligga på samma nivå som andelen kvinnliga anställda, 35 procent. Det är mycket glädjande att vi nått dit och samtidigt har vi satt en ny målsättning, att andelen kvinnor som är chefer ska vara 40 procent senast 2019, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Målet om 40 procent ska ses som ett steg på vägen till att i framtiden kunna öka andelen kvinnor som är chefer så att den motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män för hela befolkningen. Riksbyggen har använt flera olika verktyg för att öka andelen kvinnor som är chefer. Att metodiskt i rekryteringsprocessen arbeta för att få fler kvinnor som är chefer har varit avgörande.

– Vi har också arbetat aktivt med ett nätverk för kvinnor som är chefer, det har varit en viktig framgångsfaktor. Det gäller också att tänka på vilka signaler vi sänder ut, är det till exempel män eller kvinnor på bilderna i rekryteringsannonserna?

Inom Riksbyggen är 65 procent av de anställda män, främst är andelen män hög i yrkesroller som fastighetsskötare och drifttekniker.

– Vi jobbar aktivt även med att öka andelen kvinnor i de här yrkesrollerna. När vi till exempel anställer sommarjobbare så har vi satt målet att det ska vara 50/50 kvinnor och män, för att öka andelen kvinnor.

Bygg- och fastighetsbranschen är av tradition en mansdominerad bransch.

– Mot den bakgrunden är utvecklingen vi haft de senaste åren med allt fler kvinnor som är chefer extra glädjande. Att sätta tydliga mål är det viktigaste av allt för att nå en större jämlikhet, med en tydlig målbild får man också en styrning i rätt riktning, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Inom det privata näringslivet var andelen kvinnor som är chefer 27 procent, enligt den senast tillgängliga statistiken från SCB (2013).

För mer information:

Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47

Bilder