Nu startar Riksbyggens stora praktiksatsning för nyanlända 2016-01-13, kl 08:00

Nu startar Riksbyggens stora praktiksatsning för nyanlända

I februari kör Riksbyggen igång de första omgångarna med nyanlända som praktiserar inom ramen för regeringens initiativ Sverige tillsammans. Det innebär att Riksbyggen under en treårsperiod i samarbete med Arbetsförmedlingen ska ta emot minst 100 nyanlända för arbete eller praktik.

I inledningsskedet anordnar Riksbyggen en pilotomgång i mindre skala som omfattar praktik för tio nyanlända. Pilotomgången sker i Riksbyggens region Väst och region Syd. Detta för att säkerställa att allt fungerar innan satsningen rullas ut nationellt.

– Vi har valt att fokusera på fyra yrkesroller vilka vi vill erbjuda nyanlända praktikplatser inom: projektledare, förvaltare, drifttekniker och fastighetsskötare/lokalvårdare. I pilotomgången är det i första hand praktikplatser som projektledare och fastighetstekniker som vi erbjuder, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Efter pilotomgången kommer Riksbyggen att anordna handledarutbildningar för de anställda som ska ta hand om alla kommande praktikanter. Den första ordinarie praktikantomgången börjar i oktober. Riksbyggen kommer sedan att ha två praktikperioder per år, en på våren och en på hösten. Inom Riksbyggens organisation är intresset för att ta emot nyanlända som praktikanter stort. Riksbyggen har verksamhet på 400 orter i hela Sverige.

– Det har varit mycket enkelt att få tag i anställda som vill vara handledare och som det ser ut kommer det inte att bli några som helst problem med att erbjuda minst 100 nyanlända kvalificerade praktikplatser inom de kommande tre åren. Vi har också fått ett bra stöd från Arbetsförmedlingen i vårt förberedelsearbete och satsningen på Sverige tillsammans och 100-klubben är en viktig del i vår framtida kompetensförsörjning, säger Karin Goddard.

Syftet med Sverige tillsammans, som lanserades av regeringen i samband med en nationell samling den 12 oktober förra året, är att förena alla krafter som vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. En del av satsningen är 100-klubben, där de företag som i samarbete med Arbetsförmedlingen vill ta emot minst 100 nyanlända under tre år, ingår. Riksbyggen var ett av de företag som var först ut med att ansluta sig.

- Vi är oerhört glada att få samarbeta med Riksbyggen. De har tidigt visat stort intresse att bredda sina rekryteringsvägar och kommer att erbjuda nyanlända platser på olika nivåer, anpassade för såväl högutbildade som hantverkskunniga. Inför uppstarten har vi haft mycket bra dialoger och Riksbyggen känns väl förberedda att möta ny kompetens och potentiella medarbetare, säger Annika Pegelow, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Skåne, som ansvarat för att arbeta fram avsiktsförklaringen med Riksbyggen.

Arbetsförmedlingen samverkar med alla företag som vill bidra till att ta emot nyanlända, oavsett företagens storlek och antal personer de kan ta emot. I slutet av det gångna året hade över 200 arbetsgivare i landet anmält intresse för att delta i Sverige tillsammans.

För dig som vill söka en praktikplats, ring Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefonnummer 0771-416 416 och välj fyra.

För mer information:

Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, 08-698 41 47
Annika Pegelow, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 84 43.

Bilder