Riksbyggen tecknar ramavtal med KONE 2016-01-11, kl 07:00

Riksbyggen tecknar ramavtal med KONE

Riksbyggen har tecknat ett treårigt ramavtal med KONE som är ett ledande företag inom hissbranschen. Ramavtalet gäller såväl installation av nya hissar samt service av redan installerade hissar.

– KONE har ett mycket stort fokus på hållbarhetsfrågor, något som är av yttersta vikt för oss på Riksbyggen. Vi ser stora möjligheter i att nu kunna minska både energi- och driftskostnader samt minimera antalet driftstopp i Riksbyggens samt våra kunders och partners fastigheter, säger Pernilla Gylletorn, kategoriansvarig på Riksbyggen.

KONE fick under 2015 bland annat högsta möjliga poäng, 100 av 100, för sitt miljöarbete av organisationen CDP. Ytterligare anledningar till att Riksbyggen valt att teckna ramavtal med KONE är att detta är en stabil och trygg partner som är kända för kvaliteten på sin service och som dessutom har rikstäckande verksamhet över hela Sverige.

Ramavtalet gäller för framtida nyproduktionsprojekt samt påbörjade projekt där upphandling av hissar ännu inte har gjorts. Ramavtalet är 3-årigt med option för ett fjärde år. Samtliga byggentreprenörer som Riksbyggen anlitar kommer framöver att installera speciella ”Riksbyggenhissar”, en standardlösning som tagits fram i samarbete mellan KONE och Riksbyggen.

Ramavtalet innefattar även service av Riksbyggens hissar. Här bidrog det nya verktyget KONE Care Online till att KONE valdes som ensam ramavtalsleverantör för hisservice. Serviceavtalet ger även Riksbyggens kunder möjlighet att välja KONE som leverantör utifrån förutsättningarna i det centrala ramavtalet. När offert lämnas från KONE på hisservice för en fastighet som Riksbyggen förvaltar, är denna anpassad utifrån de villkor och rabatter som finns reglerade i det centrala ramavtalet.

Mer information finns på Riksbyggens kundwebb. Avtalet trädde i kraft 1 december 2015 och gäller för både Riksbyggens egna fastigheter och för samtliga medlemmar och kunder.

– Vi känner oss glada över att teckna detta långsiktiga samarbetsavtal med Riksbyggen, säger Jaakko Kaivonen, VD för KONE Skandinavien. För oss är målet att hjälpa våra kunder under hela fastighetens livscykel där vi har beprövad erfarenhet av att förlänga livstiden på utrustningen. Riksbyggens kärnvärden Långsiktighet, Trygghet, Samverkan och Nytänkande matchar perfekt med KONEs värderingar och det känns mycket positivt med de avsiktsförklaringarna vi nu gör om att knyta ett närmare samarbete.

För mer information, kontakta:

Jaakko Kaivonen, VD KONE Skandinavien, jaakko.kaivonen@kone.com, 08-752 35 03.

Pernilla Gylletorn, Kategoriansvarig Riksbyggen, pernilla.gylletorn@riksbyggen.se, 08-698 41 29

Bilder