2015-12-11, kl 09:30

Bonum och LINK arkitektur vinner markanvisning i Kävlinge

Riksbyggens koncept för seniorboenden, Bonum, har vunnit en markanvisningstävling och bygger 52 bostadsrätter och två lokaler i centrala Kävlinge. Det vinnande förslaget har tagits fram tillsammans med LINK arkitektur.

– Det finns en stor efterfrågan på seniorboenden i Kävlinge, därför är vi glada över att kunna uppföra ett Bonum Seniorboende i ett mycket bra läge i centrala Kävlinge, säger Jon Ossler, marknadsområdeschef för Bonum Seniorboende i Riksbyggens Region Syd.

Utdrag ur motiveringen till varför markanvisningen gick till Bonum Seniorboende:

”Tävlingsförslaget bedöms sammantaget på ett förtjänstfullt och elegant sätt stärka utvecklingen av Kävlinge tätort. Förslaget är genomarbetat och samspelar väl med närliggande bebyggelse såväl med hänsyn till skala som val av fasadmaterialet tegel”.

Läs hela motiveringen på Kävlinge Kommuns webbplats.

Det nya seniorboendet byggs i Kvarteret Kilen som ligger strax sydväst om Kävlinge kommunhus. Förslaget från Bonum Seniorboende innehåller bebyggelse uppdelat på fyra huskroppar, en större huskropp i fyra våningshöjder mot Kvarngatan och tre mindre huskroppar i två till tre våningsplan. Totalt inrymmer förslaget 52 bostadsrätter och två lokaler.

Bonum är en av Sveriges ledande aktörer inom boende för seniorer och har i dagsläget drygt 1 000 lägenheter till försäljning eller planerade i Sverige.

– Vår helhetslösning att bygga, förvalta och erbjuda boendetjänster ligger helt rätt i tiden för en stor grupp av människor som vill ta nästa steg i livet, säger Jon Ossler.

Bonum vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en så kallad Bonumvärd till hands. Inflyttning beräknas kunna ske någon gång under 2018.

Förslaget i Kävlinge har tagits fram tillsammans med LINK arkitektur.

–Vår ambition har varit att förtäta och skapa en mer urban miljö samtidigt som det varit viktigt för oss att anpassa skalan till de omkringliggande byggnadstypologierna, säger Marius Lorentzen på LINK arkitektur.

För mer information:

Jon Ossler, marknadsområdeschef Bonum Seniorboende, 040-10 94 67
Marius Lorentzen, LINK arkitektur, 073-518 50 20