Arboga Energi och Umeå Energi nya medlemmar i Prisdialogen 2015-12-10, kl 10:00

Arboga Energi och Umeå Energi nya medlemmar i Prisdialogen

Arboga Energi och Umeå Energi har beviljats inträde i Prisdialogen och erhållit medlemskap för 2016. Prisdialogens styrelse behandlade fjärrvärmeföretagens inträdes- och medlemsansökningar mot bakgrund av de lokala prisdialoger som bolagen genomfört med sina kunder.

Prisdialogen är ett initiativ från SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme, som erbjuder en modell för lokal dialog om prisändringar på fjärrvärme, med central prövning. Vid sitt senaste möte beviljade Prisdialogens styrelse Arboga Energi AB och Umeå Energi AB medlemskap för 2016 för fjärrvärmenäten i Arboga respektive Umeå.

- Det är glädjande att få välkomna ytterligare två fjärrvärmeföretag in i Prisdialogen. Under de år som Prisdialogen varit verksam har vår modell spridit sig till att nu omfatta totalt 29 medlemmar. Det betyder att kundens inflytande och insyn i fjärrvärmens prissättning har ökat och att Prisdialogen nu omfattar över 1,5 miljon hushåll, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen och ledamot i Prisdialogens partssammansatta styrelse.

Vid tidigare möten i år har 27 fjärrvärmeföretag och 70 fjärrvärmenät beviljats medlemskap i Prisdialogen. Detta innebär att Prisdialogen nu täcker 57 procent av fjärrvärmeleveranserna. Läs mer om vilka företag som är medlemmar på Prisdialogens webbplats.

Gävle Energi (i Gävle) och Öresundskraft (i Helsingborg och Ängelholm) har även genomfört samråd kring normalprislistan på konsumentnivå enligt Prisdialogens modell. Resultaten av dialogerna visar att modellen även går att använda för småhuskunder.

Fakta om Prisdialogen
Prisdialogen är en modell för lokal dialog om ändringar av fjärrvärmepriser, utvecklad i samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal prisdialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.

Prisdialogen sker mellan leverantör och kunder under ett antal samrådsmöten och ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. I den lokala prisändringsmodellen ska också företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar framgå. Till ansökan ska även dokumentation från samrådsmötena bifogas, där kundernas synpunkter framgår.

Läs mer på Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utvärdera Prisdialogen och rapportera till regeringen senast den 31 mars 2016.

Presskontakt:
Saara Hollmén, kanslichef, Prisdialogens kansli: tel. 076-098 11 05, e-post: kansliet@prisdialogen.se

Bilder