Frukostseminarium: Bygga med klimatförbättrad betong 2015-11-20, kl 08:45

Frukostseminarium: Bygga med klimatförbättrad betong

Riksbyggen går nu i täten för användningen av betongstommar med betydligt lägre klimatpåverkan än tidigare. Betong är ett robust och väl beprövat byggmaterial med flera viktiga och goda egenskaper. Trots detta väljer många att minska användningen av betong till fördel för andra byggmaterial. Ett vanligt argument är att man hänvisar till stora mängder klimatpåverkande utsläpp i samband med produktionen av betong. 

Riksbyggen genomförde livscykelanalyser som visade att mängden klimatpåverkande utsläpp kan minskas drastiskt genom att utveckla hur man producerar och bygger i betong. Vid byggandet av Brf Viva i Göteborg tänker Riksbyggen för första gången använda kunskapen från livscykelanalyserna och bygga en stomme med lägre klimatbelastning.

Riksbyggen bjuder nu in till frukostseminarium där vi berättar mer om hur vi använt kunskapen från livscykelanalyser när vi bygger med betong på ett klimatsmart sätt.

Brf Viva är ett Positive Footprint Housing-projekt. Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden i 75 år och har gått den långa vägen för att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. Nyfikenheten, viljan att förändra och möjligheten att verkligen kunna göra skillnad ligger som grund för Positive Footprint Housing – Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med Göteborgs Stad, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och engagerade invånare har vi skapat Positive Footprint Housing som plattform och ramverk för hur vi bygger miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden. Först ut är vårt nya bostadsrättskvarter brf Viva i Guldheden, Göteborg.

Föredragshållare: Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, Anders Johansson, byggprojektchef Riksbyggen,  Magnus Ohlsson, marknadsdirektör och vice VD Cementa, Anders Rönneblad, projektledare Cementa Utveckling och Eva-Lotta Kurkinen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Tid: 10 december 2015 kl 07.45-09.00 (frukost serveras från kl 07.15)

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats 2 (svarta huset), Göteborg

OSA: Anmäl dig till det kostnadsfria seminariet senast den 7 december på: http://johannebergsciencepark.com/sv/node/16579

Välkommen!

Bilder