Riksbyggen vinnare av Miljöstrategipriset 2015-11-12, kl 16:00

Riksbyggen vinnare av Miljöstrategipriset

Ett verktyg som gör det smidigt att jobba med ekosystemtjänster gör Riksbyggen till vinnare av Miljöstrategipriset 2015. Priset delas ut av tidningen Miljö & Utveckling.

Priset delades ut av miljö- och klimatminister Åsa Romson på Miljö & Utvecklings konferens Miljöstrategidagen den 12:e november.

Riksbyggen får priset för att de tillsammans med Sweco tagit fram ett verktyg som omfattar sexton olika ekosystemtjänster och ger en indikation på markens naturliga förutsättningar och hur människor utnyttjar dem. På så vis skapas ett värde före exploatering. I verktyget ingår också ett kartotek med åtgärder som Riksbyggens projektledare kan använda sig av i planeringen för att bevara, förstärka eller kompensera olika ekosystemtjänster.

– Det känns så himla kul att vi vann och för oss är det ett kvitto på att vi gör rätt! Att vinna gör att vi får mer kraft och kan jobba vidare och orka lägga in en extra växel och köra i ett ändå högre tempo. Nästa steg blir att göra på liknande sätt i vårt arbete med social hållbarhet, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är rent vatten, pollinering, virke, vilt, kulturmiljö- och naturupplevelser. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering.

Juryns motivering Riksbyggen:

”Riksbyggen går i frontlinjen när det handlar om att ta hänsyn till ekosystemtjänster vid nyproduktion av byggnader. Genom att tillsammans med Sweco ta fram ett verktyg för att arbeta med ekosystemtjänster har de konkretiserat begreppet och tagit det till en praktisk och hanterbar nivå. Genom att ställa krav på att markens ekopoäng inte får försämras vid exploatering har Riksbyggen också integrerat ekosystemtjänsterna i affärsplanen. Juryn bedömer att Riksbyggens arbetssätt har potential att ge avtryck utanför verksamheten.”

Bildtext: Lina Öien på Riksbyggens hållbarhetsavdelningen tog emot utmärkelsen.

För mer information:

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, 070-698 41 42

Bilder