Riksbyggen förvärvar bostadsfastigheter och byggrätter i Höganäs 2015-11-09, kl 07:45

Riksbyggen förvärvar bostadsfastigheter och byggrätter i Höganäs

Riksbyggen förvärvar tre fastigheter om totalt 47 hyreslägenheter och drygt 4 100 kvadratmeter BTA i Höganäs med byggrätt att uppföra ytterligare cirka 70 hyreslägenheter. Säljare är PEAB och fastighetsvärdet uppgår till cirka 72 miljoner kronor.

Kastanjeparken som uppfördes av PEAB 2011 ligger i ett trevligt bostadsområde i östra Höganäs. Riksbyggen kommer att tillträda fastigheterna under nästa år och de nya lägenheterna i området planeras att påbörjas inom cirka två år. Förvärvet är en del i Riksbyggens strategi att utöka sin portfölj av egna förvaltningsfastigheter och produktion av nya hyresrätter.

– Höganäs är en attraktiv bostadsort där vi nu ökar vårt engagemang. Det är mycket glädjande att Riksbyggen blir ägare av bostäder i Höganäs och på sikt också tillför nya hyresrätter, säger Carl-Johan Hansson, chef för Riksbyggen Affärsområde Fastigheter.

Utöver det aktuella projektet så planerar Riksbyggen för säljstart av ett bostadsrättsprojekt i Folkparken i Höganäs under våren 2016.

– Att erbjuda olika boendeformer är ett led i Riksbyggens ambition att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla, säger Carl-Johan Hansson.

Navet och DLA Nordic har varit Riksbyggens rådgivare i affären.

För mer information:

Carl-Johan Hansson, Affärsområdeschef Fastigheter, Riksbyggen, 08-698 41 08

Göran Linder, affärschef, Peab Projektutveckling, 073-3 33 94 22

Bilder