Riksbyggen bygger 400 bostäder i nya Täby Park  2015-11-06, kl 07:00

Riksbyggen bygger 400 bostäder i nya Täby Park

Galoppfältet flyttar ut och en helt ny stadsdel tar plats. Samhällsutvecklaren Riksbyggen ska vara med och utveckla Täby Park till en stadsdel där samvaro och hållbarhet står högt på agendan. Riksbyggen kommer att uppföra cirka 400 bostäder i Täby Park.

Täby kommuns vision är att utveckla Täby Park till en stadsdel med helt egen karaktär och ett rikt utbud av kultur, rekreation, mötesplatser och service. Området planeras stå klart i sin helhet 2035 och ska då rymma både parker, storstadskvarter, arbetsplatser och nya bostäder med plats för tusentals människor. Kommunen månar om att hela stadsdelen planeras och byggs på ett naturligt vis, som gör det personligt och trivsamt att leva här.

En av byggherrarna som är med och skapar Täby Park är Riksbyggen. Sedan starten 1940 har företaget varit en aktiv medaktör i utvecklingen av Stockholm. Riksbyggen förvärvar nu del av fastigheten Täby Viggbyholm 74:35 av Viggbyholms Utvecklings AB. Området ligger i den östra delen av stadsdelen (se bifogad karta). Marken inrymmer cirka 42 000 kvadratmeter bostadsyta. Här planerar Riksbyggen cirka 400 bostäder, lokaler och handel.

– Som samhällsutvecklare skapar vi nya stadsdelar med människan i centrum och arbetar för ett gott liv – både i och mellan husen. Nu är vi mycket stolta över att få vara med i kommunens utveckling av Täby Park till ett område som är trevligt att bo i, bra att driva företag i, lätt att ta sig till och från och spännande att besöka, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

I Täby Park planerar Riksbyggen bostäder för alla – oavsett ålder och familjesituation. Förutom traditionella Riksbyggenbostäder i olika storlekar ska företaget även erbjuda StegEtt-bostäder som är anpassade för en yngre målgrupp, samt bekväma Bonum-bostäder som är anpassade för seniorer.

Arbetet med detaljplanen startar omgående och planeras vara klart under första halvan av 2017. Säljstart planeras till andra halvåret 2017 och första inflyttning under 2019. Läs gärna mer om Täby Park på taby.se

För bilder, se relaterat material samt generella skisser på kommunens hemsida: http://www.taby.se/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering/tabyvaxer/galoppfaltet/Press-och-bilder/


Kontaktpersoner
Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen, 08-553 635 04
Stefan Högman, marknadsområdeschef Riksbyggen, 070-279 84 00

Bilder