Pressinbjudan: Seminarium om 20 års kostnadsutveckling 2015-11-04, kl 09:00

Pressinbjudan: Seminarium om 20 års kostnadsutveckling

Nils Holgerssongruppen har i 20 år kartlagt kostnadsutvecklingen av taxor och avgifter för värme, vatten och avlopp och sophämtning i landets kommuner. På ett riksdagsseminarium den 25 november presenterar vi en ny rapport som visar på stora prisskillnader mellan landets kommuner. Vi samtalar även om varför det ser ut som det gör och vad vi tillsammans kan göra åt det. Journalister är välkomna att delta.

Tid och plats:

25 november klockan 12.15 - 13.15.
Skandiasalen, Mynttorget 1, Stockholm.

Anmälan:

Senast den 18 november till: evahanna.wittrin@sabo.se

Program:

Enklare lunch finns framdukad från kl 12.00

12.15 Lars Eriksson, riksdagsledamot (S) hälsar välkommen

12.20 Mari-Louise Persson från Nils Holgerssongruppen presenterar ny rapport om taxor och avgifter i landets samtliga kommuner, skillnader och trender över tid.

12.40 Samtal med Åsa Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Munkedal; Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde; samt Mari-Louise Persson och Hans Dahlin från Nils Holgerssongruppen under ledning av moderator Willy Silberstein.

13.05–13.15 Avslutande reflektioner och frågor. Det finns även möjlighet att efter seminariet ställa enskilda frågor till företrädare för Nils Holgerssongruppen.

13.15 Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) avslutar

Nils Holgerssongruppen består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

Bilder