Nils Holgerssongruppen: Kraftiga elnätshöjningar drabbar 1,8 miljoner konsumenter 2015-10-21, kl 09:00

Nils Holgerssongruppen: Kraftiga elnätshöjningar drabbar 1,8 miljoner konsumenter

Vattenfall aviserar en höjning av elnätsavgifterna med 11 procent vilket innebär att de under en tvåårsperiod genomför en sammanlagd prishöjning på 20 procent. Ellevio, före detta Fortum Elnät, har höjt elnätsavgifterna med totalt 11 procent i år.
- 1,8 miljoner konsumenter drabbas av detta. Tillsammans med tidigare års höjningar slår det här hårt mot konsumenternas ekonomi, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under fjolåret ökade elnätsavgifterna med 2,4 procent i genomsnitt, i år är siffran något högre 2,9 procent, enligt Nils Holgerssongruppen som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Flera elnätsföretag reglerar sina priser under året vilket medför att det inte kommer att synas i årets rapport. I tabellen nedan redovisas de tre största elnätsföretagen och de prishöjningar som gjorts under perioden januari 2014 till januari 2015.

Dessutom har Vattenfall i dagarna aviserat ytterligare en prishöjning på 11 procent, vilket innebär en total prishöjning på 20 procent under en period av två år, se kolumn (3).

(1) (2) (3)
Elnätsföretag Prisförändring mellan januari 2014 och januari 2015 Prisförändring inkl. prishöjningar under
2015
Prisförändring inkl. aviserad prishöjning för 2016
Vattenfall 4% 8% 20%
Eon 0% 4% -
Fortum / Ellevio 2% 11% -

Elnätspriserna är beräknade för Nils Holgerssons husets behov för 15 lägenheter (2300 kWh/lgh) och fastighetens behov (15000 kWh).

- Om ett stort företag som Vattenfall kan genomföra en så här stor prishöjning blir det hopplöst för konsumenterna att få en förutsägbarhet kring elkostnaderna. Det är mycket olyckligt, säger Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för en tredjedel av de totala elkostnaderna. Variationer i framför allt elhandelspris men även elnätsavgift gör att det förekommer en stor spridning.

- De höjningar vi nu ser är konsekvensen av att elnätsföretagen i domstol fått rätt att chockhöja avgifterna. Detta visar ännu en gång att nuvarande system för prisreglering inte fungerar, säger Mari-Louise Persson.

Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga. Elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de får ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Den är satt så att företaget ska få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.

Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas. Så kommer också att ske från den 1 januari nästa år.

För mer information, kontakta:

Mari-Louise Persson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, energistrateg Riksbyggen, 08-698 41 74

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:

Niklas Stavegård, Kommunikatör Fastighetsägarna Sverige 072-738 22 27

André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04

Anna Wennerstrand, presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Håkan Andersson, presschef Riksbyggen 070-239 00 66

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11 

Bilder