Guld till Brf Sjökortet – Riksbyggens 50:e Miljöbyggnad 2015-10-21, kl 08:00

Guld till Brf Sjökortet – Riksbyggens 50:e Miljöbyggnad

Brf Sjökortet i Västerås är först ut att klassas som Miljöbyggnad Guld inom Riksbyggen. Brf Sjökortet är också Riksbyggens 50:e Miljöbyggnad, ingen annan aktör i branschen har fler Miljöbyggnads-klassade flerbostadshus.

Riksbyggen använder sig av miljö­certifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion. Detta är ett svenskt miljöcertifieringssystem för byggnader som utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg­ och förvaltningspraxis.

– Vi är väldigt stolta över vår första Miljöbyggnad Guld, det är tuffa krav för att komma upp på Guld-nivån. Certifieringen är ett kvitto på att Riksbyggen blir bättre och bättre på att leva upp till vår vision om att utveckla hållbara stadsdelar med miljömässigt bra bostäder, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggens första certifiering enligt Miljöbyggnad gjordes 2012. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Certifiering innebär att den färdiga byggnaden har låg energianvändning vilket ger upphov till lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, att risken för fukt är minimerad, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial.

- Jag är väldigt stolt och glad att vi har lyckats nå Miljöbyggnad Guld för Brf Sjökortet. Det bekräftar att vi inom Riksbyggen kan bygga bostäder utöver det vanliga och som ligger långt över de lägsta byggkraven. Min förhoppning är att de boende i Brf Sjökortet skall få ett boende där de kan trivas under många år, säger Henrik Sjölund, projektledare för Brf Sjökortet på Riksbyggen.

Riksbyggen har nu sammanlagt 50 byggnader som certifierats som Miljöbyggnad. All nyproduktion av bostäder inom Riksbyggen ska minst leva upp till Miljöbyggnad Silver.

För mer information:

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel 08-698 41 42

Bilder