Riksbyggen i spetsen för att etablera nyanlända på arbetsmarknaden 2015-10-12, kl 12:30

Riksbyggen i spetsen för att etablera nyanlända på arbetsmarknaden

Riksbyggen är ett av de företag som är först ut i 100-klubben, vilket innebär att vi inom en treårsperiod ska ta emot minst 100 nyanlända för praktik eller arbete. 100-klubben är regeringens satsning för att snabbt få nyanlända etablerade på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för att tillföra företagen ny arbetskraft och kompetens.

– Från Riksbyggens sida ser vi det här som en stor möjlighet att kunna fylla på med ny arbetskraft inom områden där vi kommer att få en brist i framtiden. Det är också ett tillfälle för Riksbyggen att ta sin del av samhällsansvaret för att nyanlända ska känna sig välkomna till Sverige och få en bra start i sitt nya hemland, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Företagen i 100-klubben åtar sig att erbjuda praktik eller arbete för minst 100 nyanlända under de kommande tre åren. Ersättningen till de personer som deltar i insatsen betalas av Arbetsförmedlingen. Företagen kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att använda den så kallade Snabbspårsmodellen för att identifiera vilka nyanlända som passar för respektive företag, utifrån varje persons utbildning, kompetens och andra erfarenheter.

- Riksbyggen har verksamhet över stora delar av landet och har många olika yrkeskategorier som finns representerade inom företaget. Vår bedömning är att deltagandet i 100-klubben kommer att bli en winwin-situation för Riksbyggen som företag och för de nyanlända som deltar i insatsen, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

Satsningen med 100-klubben har idag presenterats under regeringens initiativ till en nationell samling för ett ”Sverige tillsammans” på Münchenbryggeriet i Stockholm. Tillsammans med Riksbyggen är också Sweco och Ragn-Sells först ut i 100-klubben.

- Riksbyggen har en tradition av att ta samhällsansvar sedan företaget bildades på 1940-talet. Självklart tar vi fortsatt ansvar för att utveckla Sverige, säger Johan Lindholm, styrelseordförande Riksbyggen och förbundsordförande i Byggnads.

För mer information:

Leif Linde, vd Riksbyggen, tel 08-698 41 01

Bilder