Rekord för Riksbyggens försäljning av bostadsrätter 2015-09-14, kl 07:00

Rekord för Riksbyggens försäljning av bostadsrätter

Riksbyggen mer än fördubblade försäljningen av bostadsrätter under första halvåret. Riksbyggen har fram till den sista juni 2015 sålt 1 114 bostadsrättslägenheter, att jämföra med 447 sålda lägenheter under samma period förra året. Riksbyggen ökar nu investeringstakten för att bidra till en förbättrad situation på bostadsmarknaden och ge fler människor möjligheten till ett hållbart boende.

- Vår ambition som samhällsutvecklare är att hjälpa människor på en glödhet bostadsmarknad, både när det gäller att producera såväl bostadsrätter som hyresrätter. En röd tråd genom hela vårt bostadsbyggande är ett starkt fokus på attraktiva och hållbara boenden för alla, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen kan se tillbaka på ett mycket starkt första halvår under 2015. Nettoomsättningen uppgick till 3 004 mkr och rörelseresultatet till 123 mkr. I ett kooperativt företag som Riksbyggen återbetalas en del av överskottet till ägarna/medlemmarna som andelsutdelning och återbäring inom den växande fastighetsförvaltningen som finns i hela landet.

- Under de kommande åren räknar vi med att fördubbla vårt byggande av både bostadsrätter och hyresrätter, säger Leif Linde.

Riksbyggen har i dagsläget startat, eller har långt framskridna planer på att starta, produktion av bostäder i cirka 40 kommuner runt om i landet. I juni blev det klart att några av Riksbyggens storägare – Byggnads, Kommunal, Folksam och KF – investerar 125 miljoner kronor i Riksbyggen i form av nya andelar för att bidra till en ökad produktion av nya lägenheter.

Fakta Riksbyggen, 1 januari – 30 juni*

Nettoomsättning, mkr                  3 004

Rörelseresultat, mkr                       123

Rörelsemarginal, %                         4,1

Periodens resultat före skatt, mkr  131

Kassaflöde, mkr**                        - 182

*Riksbyggen har bytt från tertial- till halvårsrapportering, därför lämnas inga jämförelsesiffror för 2014.

** Det negativa kassaflödet är en följd av strategiska och planerade investeringar om cirka
400 mkr under perioden.

Axplock av pågående och kommande projekt:

Hyresrätter:

 • Lund, Källby Vall, 228 lägenheter
 • Gustavsberg, Porslinskvarteren, 100 lägenheter

StegEtt – ungdomsboende (bostadsrätt):

 • Kalmar, Nyckeln, 55 lägenheter
 • Malmö, Västra hamnen, 49 lägenheter
 • Halmstad, Salmo Salar, 45 lägenheter

Bostadsrätter:

 • Helsingborg, Råå, Fiskelyckan, 67 lägenheter.
 • Lund, Källby Dal, 57 lägenheter.
 • Malmö, Hyllie, 160 lägenheter
 • Jönköping, Munksjöstaden, 45 lägenheter
 • Huddinge, Flemingsberg, 250 lägenheter
 • Sollentuna, Väsjön, 450 lägenheter
 • Uppsala, Gränby Backe, 92 lägenheter
 • Umeå, Dragonen, 39 lägenheter
 • Göteborg, Guldheden, 128 lägenheter
 • Linköping, Lasarettsbacken, 78 lägenheter

Bonum – seniorboenden (bostadsrätt):

 • Malmö, Limhamn, 50 lägenheter
 • Staffanstorp, Nafnes Gård, 48 lägenheter
 • Järfälla, Viksjö, 51 lägenheter
 • Göteborg, Munkebäck, 67 lägenheter
 • Söderköping, 30 lägenheter


För mer information:

Leif Linde, vd Riksbyggen, telefon 08-698 41 01

Robert Söderhjelm, ekonomi- och finanschef, telefon 08-698 41 53.

Bilder