Allt högre kostnader för Vatten och Avlopp 2015-08-26, kl 09:50

Allt högre kostnader för Vatten och Avlopp

I figuren redovisas förändringen mellan åren 2014 och 2015 i medeltal (3,4% ökning) och för de kommuner med lägst respektive högst VA-taxa. Förändringen är på 3,4% vilket är ungefär samma som tidigare år (3,6%).

Under de senaste åren har VA-taxan, vatten och avlopp, ökat tre gånger mer än den allmänna inflationen. Priset skiljer dock kraftigt mellan olika kommuner där invånarna i de mindre kommunerna ofta får betala en högre taxa än i de större. Det framgår av en ny studie från Nils Holgerssongruppen där bland annat prisskillnader mellan olika kommuner redovisas. Trots de kraftiga ökningarna väntar ännu större prishöjningar framöver när stora investeringar ska göras för att säkerställa standarden på vatten- och avloppssystemen.


Prisutvecklingen är mycket varierande mellan olika kommuner. Vissa kommuner förändrar inte sin VA-taxa medan andra har gjort kraftiga förändringar under flera år. 30 kommuner har höjt taxan med 25 procent eller mer. Två kommuner, Södertälje och Skövde har höjt taxan med mer än 60 procent sedan 2012. Dyrast är det för boende i Tanum, billigast i Stockholm och Huddinge.

–Vi behöver fundera på hur vi ska förhålla oss till de stora kostnadsskillnaderna kommunerna emellan, men också vart kostnader för vatten och avlopp tar vägen i framtiden. Trots de höga höjningarna är det troligt att än högre priser är att vänta, då det inte görs några avskrivningar av VA-ledningar, säger Kjell Berndtsson representant för Nils Holgerssongruppen.

Det svenska vatten- och avloppssystemet är på många håll gamla och inte dimensionerade för dagens klimatförändringar med kraftiga skyfall och fler översvämningar. De behöver i många fall uppgraderas för att undvika exempelvis att det läcker ut föroreningar som kan påverka grundvattentäkterna.

–Att VA-taxor ska täcka förbrukning och löpande drift och underhåll är naturligt. Men det är inte rimligt att VA-kunder, genom ökade taxor, även ska bära kostnader för klimatanpassning av offentlig infrastruktur. Här behöver vi föra en gemensam diskussion om hur utbyggnaden och uppgraderingen av VA-systemen ska finansieras, säger Kjell Berndtsson ordförande för Nils Holgerssongruppen.

Sedan 1996, d v s nitton år tillbaks i tiden, ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner vad gäller avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Nils Holgersson rapporten i sin helhet samt länsvis finns här

Kontakt:

Kjell Berndtsson, ordförande för Nils Holgerssongruppen: 070-350 05 10

Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 070-556 02 58

Presskontakter:

Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna: 072-738 22 27

André Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070-549 64 04

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74

Ann-Sofie Olsson, presschef Riksbyggen: 072-701 87 89

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11

Bilder