Riksbyggen satsar i Mölndals nya innerstad 2015-06-29, kl 14:43

Riksbyggen satsar i Mölndals nya innerstad

I Mölndals nya innerstad, kommer Riksbyggen att bygga 300 nya lägenheter ovanpå den nya gallerian. Det stora utvecklingsprojektet är ett led i samarbetet med NCC, Mölndals kommun och köpcentrumbolaget Citycon.

- Riksbyggens satsning i Mölndals nya innerstad är unik på det sättet att vi skapar tre olika bostadsrättsföreningar som har anpassats efter det skede du befinner dig i livet, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef Riksbyggen Väst.

Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och byggandet kan starta. Den planerade gallerian med tillhörande parkering kommer att ha ett brett utbud av butiker med en bra mix av stora kedjor och mindre lokala affärer.

Preliminär inflyttning i Riksbyggens nya lägenheter räknas till hösten 2018.

Ytterligare information om projektet finns här

För mer information, kontakta gärna

Fredrik Ståhlberg, projektledare Riksbyggen Bostad Väst, tel 070-225 16 15

Anders Sandberg, Marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Väst, tel 070-229 44 80

Bilder