2015-06-17, kl 07:41

1 miljon hushåll väntar på klara besked

I en debattartikel i Dagens Industri idag redovisar Riksbyggen tillsammans med FAR, HSB, SBC och Bostadsrätterna hur enkla förändringar i Bostadsrättslagen skapar möjlighet till ett tydligt och ändamålsenligt regelverk. Förslagen återfinns i en skrivelse som under onsdagen landar på Justitieministerns bord.

I korthet föreslår de fem aktörerna:

  • Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal nyckeltal som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi.
  • Resultaträkningen ska kunna fungera som underlag för bedömning om framtida eventuella avgiftshöjningar.
  • Avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt sparande som avsätts för framtida investeringar och underhåll.

För ett år sedan förbjöd Bokföringsnämnden progressiva avskrivningar av det hus som man tillsammans äger i en bostadsrättsförening. Över en natt ändrades förutsättningarna för många bostadsrättsföreningars ekonomiska redovisning. Den redovisning som många bostadsköpare använder som grund för sitt stora ekonomiska beslut.

 Vi kunde se en direkt påverkan hos människor som inte längre visste vad de hade att förvänta sig i eventuella framtida avgiftshöjningar. Återigen noterade vi hur hastigt och icke genomtänkta förslag omedelbart påverkar den hårt pressade bostadsmarknaden som antingen slår tvärstopp eller rusar iväg i brist på tydlighet.

- Det är fyrkantigt att ha samma mall för ekonomisk redovisning för avskrivningar av bostadshus som ägs tillsammans utan vinstintresse av de boende, som för ett vanligt vinstdrivande företag. Otydlighet är det minsta den svenska bostadsmarknaden är betjänt av, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

För mer information, kontakta gärna Mårten Lilja, vvd Riksbyggen, tel 070-235 42 18

Debattartikeln hittar du här Så måste reglerna för bostadsrätter förändras

Fakta:

  • Det finns närmare 4,5 miljoner bostäder i Sverige
  • Drygt 1 miljon av alla hushåll bor i bostadsrätt
  • Över 200 000 personer är förtroendevalda i en bostadsrättsförening