Ny grön cykelstad med 5 000 nya bostäder vid nya Stockholm Väst 2015-05-19, kl 12:29

Ny grön cykelstad med 5 000 nya bostäder vid nya Stockholm Väst

Tornet, som bygger hyresrätter på Söderhöjden, har arbetat fram ett förslag på bebyggelse som binder samman de centrala delarna i kommunen med de nya stora bostads- och arbetsplatsområdena i Barkarby och Veddesta. 

Den nya stationen Stockholm Väst, med tåg och tunnelbaneförbindelse, ansluter till planområdet. Allt detta sker genom en överdäckning av E 18 och en ny kvartersstad med bostäder, offentlig service, arbetsplatser och kommersiella inslag. Sammantaget skapar det en helt ny stadsmiljö i ett område som i dagsläget består av outnyttjade markområden kring motorvägen. Idag utgör den en oöverstiglig barriär mellan de olika stadsdelarna i Järfälla. Bekväma gång- och cykelstråk skapas också mellan bostäder, arbetsplatser och ny station.

Idén till förslaget finns förankrad i kommunens översiktsplan – Järfälla nu till 2030. Där illustreras visionen som urbana kopplingar med syfte att stärka kontakten mellan kommunens centrala delar och Barkarbys handels- och nya bostadsområden.

Sammanfattningsvis ger förslaget:

  • 5 000 nya bostäder i en grön cykelstad
  • 200 000 kvm nya kontors-och serviceytor
  • Ihopkoppling av stadsdelarna Söderhöjden, Barkarby och Veddesta
  • Borttagande av E18 som barriär
  • Nya blandstadskvarter i grön stadsmiljö
  • Gång- och cykelstråk med hög prioritet
  • Bostäder och arbetsplatser intill ny tåg- och t-banestation (Stockholm Väst)

- Tornets huvudfokus är att långsiktigt bygga och förvalta hyresrätter. Vi är en samhällsbyggare som deltar i en mängd intressanta utvecklingsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har i Järfälla arbetat med målsättningen att det ska bidra till att knyta samman olika stadsdelar genom högkvalitativa urbana miljöer med nya bostäder. Jag är mycket nöjd med det positiva mottagande vårt förslag fått ifrån Järfälla kommun och att vi kan bli en betydande spelare i utvecklingen av nya Söderhöjden- Barkarby som innebär ett helt nytt bostadsområde, säger Tornets vd Göran Wendel. 

Tornet ägs av Folksam, Riksbyggen, Fabege och Peab.

http://www.tornet.se

Presskontakt:

Göran Wendel för Tornet, 070-556 57 59

Fredrik Ståhl för Claes Thunblad, 070-002 33 92

Bilder