2015-05-04, kl 13:05

Riksbyggen bygger 120 bostäder i Växjö

Riksbyggen satsar vidare på tillväxtorten Växjö genom att ta över två större fastigheter i Södra Stationsområdet från Peab. Riksbyggen finns etablerade i Växjö men detta är företagets första stora byggprojekt i området på många år. Uppemot 120 bostadsrätter ska byggas och kommer att få försäljningsstart redan i början av 2016. Växjös växande befolkning, aktiva näringsliv och långsiktiga miljöprofil gör att Riksbyggen vill vara med och utveckla orten vidare.

Befolkningstillväxten i Växjö går i en rasande fart, kommunen fortsätter att växa och har nu passerat 87 000 invånare. Under hela 2000-talet har Växjös befolkning ökat stabilt med ca 1000 personer per år. Ett växande näringsliv betyder fler arbetstillfällen, vilket i sin tur leder till fler invånare. Därmed ökar kraven på antalet bostäder i och kring centrala Växjö. I Södra Stationsområdet planeras 380 bostäder att uppföras fram till år 2018, i regi av Skanska, HSB och Kärnhem och nu även Riksbyggen. 120 av bostadsrätterna kommer att byggas av Riksbyggen i tre etapper, med försäljningsstart i början av nästa år.

- Som samhällsutvecklare vill Riksbyggen vara del av den snabba utvecklingen i Växjö. Kommunens långsiktiga satsning på miljöfrågor stämmer väl överens med våra värderingar och ambition att bygga miljömässigt och socialt hållbart. Vi har en etablerad närvaro i Växjö genom vår förvaltningsverksamhet, och nu stärks vår lokala organisation ytterligare i och med dessa bostadsprojekt. , säger Anders G Jacobson, marknadsområdeschef, Riksbyggen.

Med den nya gångbron över järnvägsspåren erbjuder Södra Stationsområdet närhet till tågstationen och resecentrum med bra kommunikationer inom staden och dess närområden. Här finns även kommunikationsvägar söderut mot Malmö, Kastrup, Köpenhamn och österut mot Emmaboda och Kalmar. Närheten till stadskärnan med shopping, restauranger och caféer samt till Växjösjön med dess vackra promenadstråk gör området attraktivt för många.

- Södra Stationsområdet är ett mycket intressant stadsutvecklingsprojekt och här vill vi vara med och bidra. Vi analyserar nu behovet på marknaden och kommer att utforma bostadsrätterna utifrån vad de potentiella köparna efterfrågar, och utifrån Riksbyggens egna krav på de bostäder vi bygger, säger Anders G Jacobson.

Riksbyggen-bostäderna i Södra Stationsområdet kommer att byggas i fastigheterna ”Växjö Växjö 10:46” och ”Växjö Växjö 10:58”. De kommer att uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Silver, som ställer extra höga krav på bostädernas fuktsäkerhet, val av material, klimatbelastning, energianvändning och ljudmiljö. Granskning och certifiering utförs av Sweden Green Building Council.

Efter byggprojektets slut stannar Riksbyggen kvar och driver förvaltningen av bostäderna på lång sikt.

För mer information, kontakta:

Anders G Jacobson, marknadsområdeschef Riksbyggen, tel. 013-24 93 37, 0703-66 60 69 

e-post: anders.jacobson@riksbyggen.se