2015-04-23, kl 09:02

Riksbyggen och Citycon utvecklar Jakobsbergs Centrum med 350 nya bostäder

I Jakobsbergs Centrum, nordväst om Stockholm, kommer Riksbyggen att bygga 350 nya bostäder. Nybyggnationen är ett led i samarbetet mellan det nordiska köpcentrumbolaget Citycon och Riksbyggen för att utveckla byggrätter för bostadsbebyggelse och kommersiella ytor i Jakobsberg. 

- Jakobsberg kommer att utvecklas mycket under de närmaste åren. Levande bostadsmiljöer ställer krav på blandad bebyggelse och service som passar för olika perioder i livet. Tillsammans med Citycon vill vi åstadkomma detta i Jakobsberg, säger Göran Sundin, marknadsområdeschef Riksbyggen Stockholm.

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Regionen växer med drygt 37 000 personer per år och folkmängden beräknas öka med 17 procent till 2,5 miljoner personer år 2023. Jakobsberg, tillsammans med Barkarbystaden och Veddesta, är en del av det nya framväxande moderna regionen. Här ska 18 000 bostäder och två tunnelbanestationer byggas innan 2030.

- Citycons initiativ att utveckla bostäder på parkeringsområden kommer att stärka Jakobsbergs position som stadsdelscentrum. Det nya bostadsområdet får en attraktiv placering med väl utbyggd kollektivtrafik och närhet till ett brett utbud av butiker, restauranger och service., säger Håkan Hyllengren, projektutvecklare på Citycon.

För mer information, kontakta gärna

Göran Sundin, marknadsområdeschef Rikbyggen i Stockholm, tel 076-14 13 505

Anna Ostelius, kommunikationschef Citycon, tel 08-562 532 19


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar boende främst inom nyproduktion och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. www.riksbyggen.se

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av daglivarubaserade köpcentrum i Norden och Baltikum. Citycons köpcentrum är belägna i stadsmiljöer nära kundernas hem och arbetsplatser. www.citycon.se