​Riksbyggen tar över bostadsutvecklandet av Haningeterrassen 2015-03-04, kl 08:11

​Riksbyggen tar över bostadsutvecklandet av Haningeterrassen

I expansiva Haninge kommun utvecklas Haningeterrassen till en pulserande citykärna med ny bussterminal, 500-600 nya bostäder, affärer, biograf och närhet till natur. Det blir Riksbyggen som får i uppdrag att, tillsammans med SveaNor, förverkliga visionen om framtidens Haninge.

Som tidigare meddelats så kommer Riksbyggen att utveckla bostäder där Handenterminalen i Haninge i dag ligger. Det är nu klart att företaget ensamt ansvarar för bostadsutvecklingen och tar tillsammans med exploatören SveaNor helhetsansvar för projektet, vilket innebär att Riksbyggen kommer bygga 500-600 nya bostäder.

– Vi tar oss an den här möjligheten med glädje och stolthet, säger Joanna Berg, marknadsområdeschef för Riksbyggen Söderort. Vår vision är en stadsdel med variation i höjder och fasadgestaltning, inom ramen för en sammanhållen karaktärsfull helhet. Vi vill se en tydlig stadsmässig karaktär där kommersiella lokaler varvas med bostäder, gatu- och torgrum. Balkonger, burspråk, kulörer och material ska berika och levandegöra omgivande gatumiljöer.

Omvandlingen av Handenterminalen med omgivning till en blandad stadsmiljö har redan inletts. I området skapas bostäder för över 1000 nya kommuninvånare, affärer, restauranger, nöjen samt en biograf med 3-5 salonger.Haninge kommun kommer i samband med detta arbete att uppföra ett nytt allmänt torg ovanpå bussterminalen, som är tänkt att bli en livfull plats och ett nav för den nya stadsbildningen som inramas av butiker, caféer och verksamhetslokaler.

– Det här är en unik möjlighet för Riksbyggen, säger Dennis Söderlund, marknadsområdeschef för Riksbyggen Söderort. Nu får vi möjlighet att göra det vi kan bäst som samhällsutvecklare, det vill säga ta ett helhetsgrepp på ett område och arbeta för ett gott liv både i och mellan husen.

Totalt sker omvandlingen i åtta etapper där minst en etapp har inriktning mot stora och små barnfamiljer. En annan etapp planeras för Riksbyggens koncept för instegsboende, StegEtt, med yngre och andra som köper sin första lägenhet som huvudmålgrupp. En etapp kommer att utföras som seniorbostäder, Bonum, med huvudmålgrupp mellan 65-75 år. Med Riksbyggens nya affärsområde Fastighet finns även möjlighet att utveckla nya hyresrätter i området.

– Riksbyggen och SveaNor ska tillsammans utveckla ett unikt stadsutvecklingsprojekt i Haninge där moderna bostäder och specialiserad sjukvård knyts ihop med ett framtidsinriktat trafikknutspunktskoncept, säger Steinar Stokke, vd på SveaNor Fastigheter.

Under våren inleder Riksbyggen den första etappen med att inleda försäljningen av boende i 18 våningar höga Brf Blicken, Haningeterrassens klart högsta byggnad med utsikt över Rudans friluftsområde och sjön Rudan. Brf Blicken blir även demonstrationsprojekt för ”innovativ parkering”, vilket innebär att de boende i föreningen får tillgång till alternativa mobilitetslösningar som kan minska behovet av p-platser.

För mer information, kontakta:
Joanna Berg, Riksbyggen Söderort, 08-553 635 41
Dennis Söderlund, Riksbyggen Söderort, 08-553 635 34
Steinar Stokke, SveaNor, 076-880 54 53

Bilder