​Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Helsingborg 2015-03-03, kl 11:30

​Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Helsingborg

Riksbyggen är en av vinnarna av Helsingborgs stads markanvisningstävling och kommer att ligga bakom ett 40-tal bostäder i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Det centralt belägna hamn- och industriområdet ska utvecklas och staden växa med fler invånare, företag och mötesplatser. I Oceanhamnen planeras i en första etapp för bostäder, kontorslokaler, park, kajpromenader, en gång- och cykelbro samt en kanal som skapar den första ön i den urbana arkipelagen.

– Vi är väldigt glada över att få vara med om att göra Oceanhamnen till Sveriges kanske mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger projektledare Tony Petäjä på Riksbyggen. När vi tar fram nya bostäder utgår vi från vad människor behöver och vill ha. Men vi ser också till hela samhällets krav på energieffektivitet, funktionalitet och hållbarhet.

Riksbyggen bildades 1940 och firar i år 75-årsjubileum. Det är ett kooperativt företag som både utvecklar och förvaltar bostäder. Man strävar efter hållbarhet och att genom grundvärderingar som långsiktighet, trygghet och samverkan skapa hållbara miljöer för människor att bo och leva i.

Riksbyggens förslag för nya bostäder i Oceanhamnen har tagits fram i samarbete med Kjellgren Kaminsky Architecture (KKA), ett av Sveriges mest innovativa arkitektkontor inom hållbarhet och som bland annat har certifierade passivhusbyggare – vilket varit en viktig komponent i det gemensamma tävlingsbidraget.

– För tre månader sedan stod jag på en vinpinad pir i Helsingborgs hamn och funderade på hur ett bostadshus skulle ta form där, säger Joakim Kaminsky, arkitekt och delägare KKA. Tankarna började kretsa kring livet i husen snarare än dess material och fasader. Jag funderade på hur Helsingborgs mål om en socialt hållbar stadsdel skulle kunna förverkligas, det skulle behövas nytänkande lösningar som engagerar de boende och uppmanar till möten. Med innehållet på plats kom sedan det arkitektoniska uttrycket naturligt; en tegelfasad med flera olika uttryck som speglar varje byggnadskropp och dess innehåll under ett lekfullt taklandskap.

Förslaget presenterades, tillsammans med de andra vinnarna, den 3 mars. Riksbyggen kommer tillsammans med KKA utveckla ett 40-tal bostäder. Det blir ett hus som delas in i flera mindre enheter, där varje trapphus får en unik fasad i tegel med olika kulör och sättning. Innergården är tänkt att bli en grönskande arena för husets sociala liv, med odlingslådor, terrasser, bärbuskar, träd, uteplatser, cykelverkstad och eventuellt uteservering för ett café.

På taket är boendemiljö tänkt att samsas
 med vindskyddade terrasser, mini-vindkraftverk och solceller. Delar av bostäderna utformas som separata studios med norrljus, där man ska kunna driva egen verksamhet i anslutning till bostaden eller jobba hemifrån.

Riksbyggen och KKA har höga hållbarhetsambitioner och planerar att för detta projekt klara energianvändningskrav samt kunna certifieras som Miljöbyggnad. Man tar bland annat tillvara Riksbyggens erfarenheter från projektet ”Positive Footprint Housing” samt utvärderar materialval i ”Sunda Hus”. Båda företagen har gedigen erfarenhet av att producera flerbostadshus på underjordiska garage, vilket blir fallet här. Cykelparkering delas upp i tre delar för att ge större variation; cykelrum i garage, cykelförråd på gården samt cykelbalkonger vid trapphusen.

För mer information, kontakta:
Tony Petäjä, projektledare Riksbyggen Bostad Syd, tel. 042-18 66 31
Joakim Kaminsky, arkitekt och delägare Kjellgren Kaminsky Architecture, tel. 073-053 32 33

Bilder