​Silverglans för Riksbyggen i Umeå 2015-03-10, kl 08:09

​Silverglans för Riksbyggen i Umeå

Riksbyggens bostadshus på Sandåkern i Umeå bidrar till en klimatsmart stadsdel och husen är nu certifierade enligt standarden Miljöbyggnad. Därmed får för första gången Umeå ett flerbostadshus som certifierats enligt Miljöbyggnad Silver – ett mycket gott betyg.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ger ett kvitto på en byggnads kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Certifiering sker i tre betygsnivåer: brons, silver och guld.

– Riksbyggen var på ett nationellt plan tidigt ute med att besluta om att följa kriterierna för Miljöbyggnad. I Umeå var vi först ut med att certifiera ett flerbostadshus, då Brf Sandåkern 1 blev certifierat. Som ett naturligt led i Riksbyggens hållbarhetsarbete, "Planeten ska med", fortsätter vi nu med våra projekt på Mariestrand, säger Jonas Lundmark på Riksbyggen.

Riksbyggen bildades 1940 och firar i år 75-årsjubileum. Det är ett kooperativt företag som både utvecklar och förvaltar bostäder. Man strävar efter hållbarhet och att genom grundvärderingar som långsiktighet, trygghet och samverkan skapa hållbara miljöer för människor att bo och leva i.

Företaget har en arbetsmetod man kallar ”Den långa affären” och har som mål att finnas med under en fastighets hela livscykel, från projektering till byggande och förvaltning i minst hundra år. Redan i produktionsstadiet planeras det för förvaltningen, som ska vara såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt hållbar.

2012 tilldelades Riksbyggen Umeå kommuns miljöpris för att genom att starta ”Klimatskolan” ha gett sina boende inspiration och vägledning till minskad miljöpåverkan. Konceptet fick spridning i länet och väckte intresse i hela landet.

– ”Planeten ska med” handlar om att vi ska certifiera alla nya hus enligt Miljöbyggnad Silver, säger Jonas Lundmark. Det ställer mycket hårda krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Certifieringen är ett kvitto på att vi lever upp till vår vision om att bygga miljömedvetna stadsdelar med bostäder som håller – år ut och år in.

För mer information, kontakta:
Jonas Lundmark, projektledare Riksbyggen, tel. 090-15 96 23

Bilder