​Riksbyggen bygger drygt 200 nya bostäder i Flemingsberg 2015-02-10, kl 09:00

​Riksbyggen bygger drygt 200 nya bostäder i Flemingsberg

Kooperativa Riksbyggen har vunnit en markanvisningstävling i Flemingsberg, Huddinge kommun, där företaget får utveckla Hälsovägen. Totalt bygger företaget över 200 nya bostäder, med allt ifrån mindre 1-2-rumslägenheter för yngre och anpassade boenden för äldre, till generöst tilltagna familjebostäder.

– Vi vill utveckla Flemingsberg med skräddarsydda lösningar
för unga vuxna, seniorer och människor i livet däremellan, säger Dennis Söderlund på Riksbyggen. Samtidigt vet vi att livet är föränderligt och bygger därför in flexibla lösningar, i och mellan husen. Med det som utgångspunkt planerar vi en bebyggelse av varierad karaktär som bjuder på en mångfald av högt och lågt och på så sätt skapar en levande blandstad.

Bostadsbyggandet är en del i en stor stadsutbyggnadssatsning som även omfattar kommersiella lokaler. Det ska bidra till en mer levande stadsdel och omvandla Hälso­vägen till en vacker boulevard som länkar ihop högskolan och sjukhusområdet med den befintliga bebyggelsen.

– Den här satsningen tillsammans med andra satsningar som till exempel nya student- och ungdomsbostäder visar vilken stark utveckling Flemingsberg befinner sig i, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Riksbyggen planerar för ett högt torghus med flexibla små bostäder för unga förstagångsköpare, bredvid ett mer klassiskt kvartersboende med balkonger och uteplatser
 – ett aktivt seniorboende med ett tjänsteutbud som under­lättar vardagen. I kvarteret intill blir boendet mer anpassat för varierade familjekonstellationer, stora och små familjer, med en lekvänlig gård och förskola mot parken.

Riksbyggen bildades 1940 och firar i år 75-årsjubileum. Det är ett kooperativt företag som både utvecklar och förvaltar bostäder. Man strävar efter hållbarhet och att genom grundvärderingar som långsiktighet, trygghet och samverkan skapa hållbara miljöer för människor att bo och leva i.

I Flemingsberg kommer hållbarhetstänkandet att märkas genom bland annat smidiga och låsbara cykelparkeringar, laddningsstationer för elfordon i den gemensamma källaren, uppställningsplatser för poolbilar samt möjliggörande för samordning av transporter/leveranser så att inte varje familj behöver ta bilen till stor­marknaden. Vidare kommer regnvatten kunna magasineras och användas till bevattning av ”vertikala trädgårdar” mot boulevarden, gårdarnas odlingar och perennrabatter.

– När man köper en bostad från Riksbyggen, oavsett om det är i Flemingsberg eller någon annanstans, kan man vara säker på att miljön kommer i första rummet, säger Joanna Berg på Riksbyggen. Vi skapar rum för hela livet, på ett sätt som inte förstör miljöns naturliga kretslopp.

Det vinnande förslaget från Riksbyggen är framtaget i samarbete med Sanna Hederus på Kod Arkitekter. Tidigare har Kod Arkitekter bistått Riksbyggen i framtagandet av kv Böljan/Brf Båtbyggaren i Stockholm, som fick Sveriges Arkitekters Bostadspris 2009 samt utsågs till det årets Riksbyggenprojekt.

Läs mer om Riksbyggens planer för Flemingsberg: http://www.riksbyggen.se/ny-bostad/aktuella-projekt/stockholm/flemingsberg/

För mer information, kontakta:
Joanna Berg, marknadsområdeschef Riksbyggen Söderort, tel. 08-553 635 41
Dennis Söderlund, marknadsområdeschef Riksbyggen Söderort, tel. 08-553 635 34 
Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande (M) i Huddinge kommun, tel. 08-535 301 57

Bilder