​Riksbyggen på Business Arena i Umeå 2015-02-12, kl 08:03

​Riksbyggen på Business Arena i Umeå

På tisdag den 17 februari arrangeras norra Europas ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn: Business Arena. Denna gång hålls arrangemanget på Umeå Folkets Hus, och medverkar som partnerföretag gör bland annat 75-årsjubilerande Riksbyggen.

Riksbyggen bildades 1940 och firar i år alltså 75-årsjubileum. Det är ett kooperativt företag som utvecklar och förvaltar bostads- och hyresrätter, men har även företag och offent­liga fastighetsägare som kunder. Man strävar efter hållbarhet och att genom grund­värderingar som långsiktighet, trygghet och samverkan skapa hållbara miljöer för människor att bo och verka i.

På Business Arena i Umeå medverkar Riksbyggen som partnerföretag, vilket innebär att man har en utställningsmonter, ett stort antal medarbetare på plats under dagen, samt deltar med två ledande företrädare på varsitt seminarium:

Ändamålsenligt boende för unga och äldre – problem och strategier
I många av norra Sveriges kommuner finns ett stort behov av att öka bostadsbyggandet. I kommuner med stark tillväxt råder bostadsbrist, framförallt bland de unga invånarna. I dessa kommuner har bostadsbolagen svårt att hinna bygga nytt. I kommuner som visar tendenser på avfolkning står bostadsbolagen istället med tomma lägenheter, samtidigt som det råder brist på lämpliga bostäder till den åldrande befolkningen. Ny- och ombyggna­tio­ner krävs, men finansiering saknas. Hur resonerar kommunerna vid nyproduktion av bostäder? Hur ska de ny- och ombyggnationer som krävs finansieras? Kan man bygga flexibelt för att långsiktigt möta efterfrågan av rätt bostäder?
Medverkande: Mårten Lilja (vvd, chef affärsområde bostad, Riksbyggen), Joakim Hallengren (chef, NCC Housing), David Carlsson (regiondirektör, Akademiska Hus), Mikael Lundström (vd, NAI Svefa), David Dahlgren (vd, Amasten)

En hållbar byggprocess – vilka möjligheter finns?
Fastighetsbranschen har över de senaste åren rört sig i en mer hållbar riktning. Energi­effektivisering av befintliga fastigheter i all ära men för att ta steget helt ut krävs att man arbetar hållbart redan i byggprocessen. Ett led i det kan vara att dra nytta av ett av de äldsta av alla byggmaterial, som norra Sverige dessutom har ett överflöd av. Träden. Det finns dock flera faktorer att ta i beaktande som exempelvis livscykelperspektivet, transporter, avfallshantering med mera. I denna fördjupning tittar vi på hur byggprocesserna kan bli mer hållbara och vilka fördelar norra Sverige har att erbjuda i det hänseendet.
Medverkande: Charlotta Szczepanowski (hållbarhetschef, Riksbyggen), Gunnar Tåhlin (vd, Galären), Ulf Wiklund (affärsutvecklare/miljöspecialist, Tyréns), Mia Edofsson (hållbarhets­chef, Akademiska Hus)

Bilder