​Riksbyggen satsar stort på seniorboenden i Stockholmsregionen 2015-01-30, kl 07:48

​Riksbyggen satsar stort på seniorboenden i Stockholmsregionen

De kommande åren planerar kooperativa Riksbyggen att öka leveranstakten av lägenheter inom sitt koncept för seniorboende, Bonum, från dagens 100/år till 250/år. En ny marknads­chef är en av pusselbitarna för att få ihop kalkylen.

Den demografiska utvecklingen i Sverige ger oss allt fler äldre, som är pigga och friska nog att vara aktiva högt upp i åldrarna. De är medvetna konsumenter av allt ifrån mat och kläder till resor och boende. Samtidigt är bristen på boende anpassade efter denna grupps önskemål och krav betydande.

I Stockholms län möter 75-årsfirande Riksbyggen denna utveckling genom en storsats­ning på just seniorboende. Inom konceptet Bonum byggs nya bostadsrätter för personer som fyllt 55. I dessa är det möjligt att leva aktivt långt upp i åldrarna, genom god plane­ring av utformningen, ansvarstagande för bostadsrättsföre­ningarnas ekonomiska och tekniska förvaltning samt för fastighetsservicen, liksom individuellt anpassade tjänster till föreningens medlemmar.

– Vi kommer kraftigt öka leveranstakten av seniorboenden i Stockholms län, säger Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen Bostad Stockholm/Uppland. Från dagens 100 lägenheter/år ska vi ha förmågan att leverera 250 lägenheter/år från och med 2018. Vi kommer att investera kraftfullt i byggrätter och kompetens de kommande åren.

Ett led i satsningen är rekryteringen av Jens Reinholdt som ny marknadsområdeschef för Bonum i Stockholms län. Jens Reinholdt har en gedigen bakgrund i uppbyggnaden av Riksbyggens Bonum-koncept, både som konceptframtagare och som konceptägare sedan 2008.

– Jag ser fram emot att ta mig an den här utmaningen, säger Jens Reinholdt. Vi ser redan i dag att både kommuner och kunder uppskattar och efterfrågar vårt Bonum-erbjudande. Och med den stora gruppen av fyrtiotalister som ställer högre krav på bl a sitt boende än tidigare genera­tioner, måste Riksbyggen stå rustade för att möta efterfrågan.

På söndag den 1 februari är det visningsdag inom Bonum. I Stockholmsregionen visas då boenden i Viksjö (Järfälla), Täby centrum, Klockhusparken (Bromma), samt Gustavsberg (Värmdö). Läs mer: http://www.bonumseniorboende.se/ny-seniorbostad/visningar/#stockholm

För mer information, kontakta:
Carl-Henrik Appel, tel. 08-553 635 04
Jens Reinholdt, tel. 08-698 42 42

Bilder