Nya namn i Riksbyggens styrelse 2014-05-16, kl 10:07

Nya namn i Riksbyggens styrelse

Vid Riksbyggens fullmäktige den 15 maj skedde två nyval till styrelsen. Det är Pia Carlsson Thörnqvist (Folksam) och Tommy Ohlström (Kooperativa förbundet) som nu tar plats i styrelsen.

Riksbyggen är ett kooperativt företag där medlemmar och ägare är uppdelade i tre grupper: Intresseföreningar, Lokalföreningar och Riksorganisationer. Fullmäktige är Riksbyggens högsta beslutande organ och utgörs av 75 valda ombud som utses av andelsägarna. På de årliga fullmäktigemötena väljs Riksbyggens styrelse samt läggs fast program och riktlinjer för det idémässiga och affärsmässiga arbetet.

I enlighet med stadgarna valdes vid fullmäktigemötet den 15 maj fem ledamöter på två år och tre suppleanter på ett år. Två nyval skedde till styrelse: Pia Carlsson Thörnqvist (Folksam) och Tommy Ohlström (Kooperativa förbundet). Övriga ledamöter, inklusive ordförande Johan Lindholm (Byggnads) som valdes vid fullmäktige 2013, sitter kvar. 36 procent av Riksbyggens ordinarie styrelse utgörs nu av kvinnor och 64 procent av män.

Bilder