Omstrukturering i Riksbyggens företagsledning 2014-05-06, kl 12:41

Omstrukturering i Riksbyggens företagsledning

Riksbyggen gör en omstrukturering i företagsledningen, vilket innebär att en ny funktion inrättas med Robert Söderhjelm som ekonomi- och finanschef (CFO). Fastigheter ingår fortsättningsvis i ett nytt affärsområde med Carl-Johan Hansson som chef.

– Riksbyggen vill med den här förändringen renodla de två ansvarsområdena finans- och fastighetschef, säger vd Leif Linde. Detta för att ytterligare stärka vår roll som samhällsutvecklare och ambition att vid sidan av huvudfokuset på bostadsrätter också bidra till fler hyresrätter.

Robert Söderhjelm har en lång bakgrund i Riksbyggen och har närmast haft titeln koncernstödschef – ett ansvar han behåller i sin nya roll. Rekryteringen av ny finanschef som ska rapportera till CFO har påbörjats. Carl-Johan Hansson är i dag chef för projekt- och fastighetsutveckling i företaget, vilket också blir en del av det nya affärsområdet.

– Förändringen innebär att jag kommit överens med Katarina Staaf om att hon lämnar rollen som finans- och fastighetschef i företagsledningen, säger Leif Linde. Katarina har under sina år på Riksbyggen på ett föredömligt sätt moderniserat och effektiviserat vår finansförvaltning.

Den nya organisationen gäller fullt ut från den 1 juni 2014.

Bilder