Riksbyggen och Bengt Dahlgren samarbetar om hållbart boende i Göteborg 2014-04-14, kl 11:46

Riksbyggen och Bengt Dahlgren samarbetar om hållbart boende i Göteborg

Riksbyggen kommer att samarbeta med teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren Göteborg AB i forsknings-, utbildnings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att de boende enkelt ska kunna använda hållbara energilösningar. Delar av forskningsresultatet kommer att tillämpas i bostadsprojektet vid Dr Allardsgata i bostadsrättsföreningen Viva.

– Vi vill underlätta för de boende att bli energimedborgare genom att lokalt producera så mycket energi som möjligt, samtidigt som man använder så lite energi som det bara går. Dessutom vill vi använda bra lösningar för energilagring. Bergvärme och solceller kan vara en del av lösningen, säger Mikael Ahlén, Riksbyggen i Göteborg.

– Bengt Dahlgren har mångårig kompetens inom energi- och miljöområdet, bland annat genom att vi varit med som grundare i Bygga Bo-dialogen samt Miljöklassad byggnad. Vi är väldigt glada och stolta över att Riksbyggen utifrån dessa erfarenheter liksom vår spetskompetens inom energi- och miljöområdet valt oss som samarbetspartner i detta projekt, säger Berth Olsson vVD Bengt Dahlgren Göteborg AB.

Positive Footprint Housing är Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt som syftar till att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med fokus på de boende. I projektet samarbetar Riksbyggen redan nu med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet, Göteborgs stad, Johanneberg Science Park, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut-SP samt Göteborg Energi AB.

För mer information, kontakta:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Göteborg Affärsområde Bostad, tel 070-587 24 04
Berth Olsson, vvd Bengt Dahlgren, tel 0734-14 25 43

Bilder