Ny rapport från Riksbyggen - "Bostaden är lösningen" 2014-04-07, kl 11:09

Ny rapport från Riksbyggen - "Bostaden är lösningen"

En väl fungerande bostadsmarknad med hållbara boendemiljöer är grundläggande för såväl samhällets som individens utveckling. Bostadsmarknaden har stor betydelse även för utvecklingen av andra samhällssektorer. Det råder bostadsbrist i Sverige, vilket har stor påverkan på arbetsmarknad och utbildningsnivå men även på äldreomsorg, ungas etablering i vuxenlivet och därmed barnafödandet. Bristen på bostäder drabbar många och är ett hinder för ekonomisk tillväxt. Det beskriver Riksbyggen i denna rapport. 

Huvudförfattare av rapporten är Riksbyggens bostadspolitiska expert Lotta Jaensson. Därutöver har Cattis Carlén, Staffan Eklund och Mårten Lilja medverkat. 

Mer information lämnas av Lotta Jaensson, tel 072-588 20 67

www.riksbyggen.se

Bilder