2014-04-15, kl 08:54

Riksbyggens nybyggnadsprojekt i Uppsala och Sundbyberg miljöcertifieras

Ytterligare två av Riksbyggens nybyggnadsprojekt är certifierade enligt Miljöbyggnad via Sweden Green Building Council. De nya bostadsrätterna i Uppsala samt Sundbyberg är de senaste i raden av Riksbyggens projekt som certifierats i det svenska miljöcertifieringssystemet för miljömässigt hållbara byggnader.

– Alla våra nybyggnationer projekteras för en mer effektiv energianvändning och sundare innemiljö samt ställer tydliga krav på de byggmaterial som används. Det motsvarar kriterierna för Miljöbyggnad. Det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt med miljöarbetet, säger Charlotta Szczepanowski, Riksbyggens hållbarhetschef.

Miljöbyggnadscertifieringen av de nya bostadsrätterna som byggs på Topeliusgatan i Nyby i Uppsala samt på Landsvägen i Sundbyberg, följs upp och verifieras om två år.

I Riksbyggens hållbarhetsplan ”Planeten ska med” fastslås bland annat att företagets bostadsprojekt ska vara föredömen för hållbara boendemiljöer.

– Certifiering genom Miljöbyggnad är ett bra sätt att försäkra oss om att vi arbetar på rätt sätt. Riksbyggen var tidigt ute med att ta beslut om att följa kriterierna för miljöbyggnation, säger Charlotta Szczepanowski.

BRF Fältskärns byggs på Topeliusgatan i Nyby, Uppsala och omfattar 23 lägenheter. Inflyttning sker under april 2014.

BRF Landmärket byggs på Landsvägen i Sundbyberg och omfattar 66 lägenheter. Inflyttning sker under september 2014.

Sweden Green Building Council är en ideell förening som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen.

För mer information om Riksbyggens nybyggnadsprojekt, kontakta:
Roger Yrjas, Riksbyggens marknadsområdeschef i Uppsala, tel 018-18 97 40
Stefan Högman, Riksbyggens marknadsområdeschef i Norrort, tel 08-553 635 02
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggens hållbarhetschef, tel 08-698 41 42