Riksbyggen bygger för seniorer och unga i Upplands Väsby 2014-03-31, kl 12:42

Riksbyggen bygger för seniorer och unga i Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun har ingått avtal Riksbyggen om två bostadsrättsprojekt i området Fyrklövern intill Väsby Centrum. Riksbyggen kommer dels att bygga små lägenheter för förstagångsköpare, dels generösa lägenheter för seniorer enligt Bonum konceptet.

Riksbyggen har nyutvecklat ett boendekoncept riktat speciellt till unga som ska köpa sin första bostad. För att erbjuda ett pris som förstagångsköparen har råd med innehåller konceptet små, effektivt planerade lägenheter med hög standard, t.ex. 1:or med sovalkov och 2:or med avskiljbart kök.

- Vi har färdigställt en förening i Sundbyberg enligt detta koncept som blev mycket efterfrågat och vi ser, med spänning, fram emot att nu kunna erbjuda förstagångsköparna i Upplands Väsby detta boende, säger Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen.

I en annan del av Fyrklövern kommer Riksbyggen erbjuda bostadsrätter för seniorer. Erbjudandet består av tre delar; bostaden, förvaltningen och ett tjänstepaket för att göra boendet så enkelt och
bekymmerslöst som möjligt.

- Vi lanserade vårat Bonumkoncept 2008 och har i dag cirka 20 Bonumföreningar i ett skede från detaljplan till färdiga och inflyttade föreningar runt om i landet. Bonumkoncepetet är mycket uppskattat, säger Carl-Henrik Appel.

- Vi välkomnar att Riksbyggen vill bygga bostäder som riktar sig både till unga som ska in på bostadsmarknaden och till dem som är lite äldre och kanske vill flytta från sin villa, säger Per-Erik Karnström (M), kommnstyrelsens ordförande.

Fyrklövern är ett stort område som ligger direkt söder om Väsby Centrum.  Genom rivning av gamla gymnasieskolan, samt modernare utnyttjande av ytor, skapas utrymme för 1 600 nya bostäder, arbetsplatser och nya gröna ytor. De nya invånarna kommer att kunna välja från ett brett utbud av olika sorters bostäder och med olika upplåtelseformer. Avtalen är det åttonde och nionde avtalet som ger en option på att köpa mark när detaljplanen är klar. Tidigare har likande avtal tecknats med Bo i Väsby AB, BRABO Stockholm AB, JM AB, Seniorgården AB, Senior Trygg Fastighetsfond AB, Svenska Hyreshus , och TB-Exploatering AB. Kommunen räknar med att ytterligare 4-5 företag successivt kommer teckna avtal.

- Riksbyggen har varit involverade i hela förarbetet med Fyrklövern och Väsby Lab säger Björn Eklundh kommundirektör. Vi ser med glädje fram emot att de nu vill förverkliga sina idéer och förslag.

Väsby Labs är ett synsätt på hur en modern stad ska utvecklas och där man tar fasta på att involvera så många som möjligt så tidigt i processen. Närmare 1 000 personer har hitintills bidragit med idéer, synpunkter och engagemang, allt från skolbarn, studenter och andra invånare i
Upplands Väsby via arkitekter, byggare och till och med internationella experter på olika områden.

 

För ytterligare information:

Per-Erik Kanström, kommunstyrelseordförande, Upplands Väsby kommun, 08 590 97 247

Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby Kommun, 08 590 970 31

Carl-Henrik Appel,Riksbyggen  08-553 653 04, 070-539 00 27

 


Bilder