2014-03-21, kl 11:50

Fler bostäder gav bra resultat för Riksbyggen 2013

Högre takt i bostadsbyggandet och nya förvaltningskunder resulterade i såväl förbättrad omsättning som högre vinst för Riksbyggen 2013. Nettoomsättningen ökade till över fem miljarder kronor och resultatet till strax under 300 miljoner kronor.

Riksbyggen redovisar ett resultat för 2013 på 290 mkr (216) före skatt och återbäring. Nettoomsättningen ökade till 5 152 mkr (4 256). Antalet sålda lägenheter ökade till 963 (666) och antalet igångsatta lägenheter i nybyggnation ökade till 1 134 (917). Antalet förvaltningskunder ökade till 3 686 (3 667). Affärsområde Fastighetsförvaltning har haft en positiv tillväxt under året.

- Det är en utveckling som visar att det lönar sig att öka produktionstakten av bostäder. Det är till nytta inte bara för Riksbyggen, dess kunder och medlemmar utan även för samhället i stort, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

Med anledning av det goda resultatet föreslås för 2013 en utdelning om 46 kr (41) per andel, motsvarande en total utdelning om 56 mkr (50).
Återbäringen till andelsägande kunder uppgår till 9 mkr (11) på köpta förvaltningstjänster.

Det egna kapitalet uppgick till 4 657 (4 487) och soliditeten till 38 procent (37).

- Under 2014 kommer vi fortsatt fokusera på en hög takt i bostadsbyggandet, en hållbar förvaltning av bostadsrätter samtidigt som vi breddar vår affär inom projektutveckling för fler hyresrätter. Vi kommer också att arbeta målmedvetet med att bli mer lönsamma och effektiva i verksamheten för att även under kommande år redovisa förbättrade resultat, säger Leif Linde.

Verksamhetsberättelsen för 2013 finns tillgänglig på www.riksbyggen.se i april 2014. Riksbyggens fullmäktige sammanträder den 15 maj 2014.

Mer information lämnas av:
Leif Linde, vd Riksbyggen,
tel 08-698 41 01

Karin Jacobsson, ekonomichef Riksbyggen
tel 08-698 41 22

Fakta resultat, 1 januari – 31 december 2013

  • Nettoomsättning ökade till 5 152 mkr (4 256)
  • Årets resultat före skatt och återbäring ökade till 290 mkr (216)
  • Återbäring till andelsägande kunder uppgår till 9 mkr (11) på köpta förvaltningstjänster
  • Antalet sålda lägenheter ökade till 963 (666) och antalet igångsatta lägenheter i nybyggnation ökade till 1 134 (917)
  • Antalet förvaltningskunder ökade till 3 686 (3 667)
  • Eget kapital uppgick till 4 657 (4 487) och soliditeten till 38 procent (37)

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 46 kr (41) per andel, vilket motsvarar en total utdelning om 56 mkr (50).