2014-03-05, kl 15:00

Riksbyggen blir delägare i Boråsföretaget 7-Fast AB

Riksbyggen blir delägare i det lokala fastighetsförvaltningsbolaget 7-Fast AB. Genom affären stärker de två företagen sin position på den lokala marknaden inom framför allt fastighetsservice och teknisk förvaltning.

Kunderna i de båda bolagen kommer att märka av förändringen genom att de får tillgång till ett bredare utbud av tjänster och service än tidigare. De två bolagen kommer att fortsätta verka under respektive varumärken men i fortsättningen samutnyttja resurser på ett effektivare sätt, t. ex. vad gäller administration och lokaler.

De nuvarande ägarna i 7-Fast AB kommer att kvarstå som delägare och arbeta kvar i verksamheten som tidigare samt även ingå i den nya gemensamma styrelsen, som i övrigt kommer att bestå av representanter från de båda bolagen utifrån tanken ”Kunden i fokus”. Affären innebär gemensamma möjligheter till positiv förändring och utveckling.

-  Borås med omnejd är en intressant marknad som har en positiv befolkningstillväxt. 7-Fast AB och Riksbyggen kompletterar varandra på ett bra sätt. Det gör att vi tillsammans kommer att få ett bra heltäckande utbud, säger Åsa Martinsson, Riksbyggens regionchef i Väst.

-  Vi tror att såväl kunder som medarbetare kommer att tycka att förändringen är bra. Företaget måste fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Vi har beslutat oss för att inleda detta samarbete för att få möjlighet att utveckla en så bra produkt för kunden som möjligt, säger Niklas Friberg, en av 7-Fast AB:s ägare.


Ytterligare information lämnas av

Åsa Martinsson, Riksbyggens regionchef för fastighetsförvaltning i Väst.

Tel 070-672 00 52

www.riksbyggen.se


Niklas Friberg 033-20 77 73, Delägare 7-Fast AB

Tel 033-20 77 73

www.7-fastab.se