Regeringen litar på att Prisdialogen stärker fjärrvärmekunderna 2014-02-14, kl 09:58

Regeringen litar på att Prisdialogen stärker fjärrvärmekunderna

Prisdialogen är bra för att skapa bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme. Regeringen meddelar därför att man avvaktar med att införa förslaget om en så kallad prisförändringsprövning för fjärrvärmen.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Regeringen lyfter fram arbetssättet och skriver bland annat:

”Efter dialog med både branschen och fjärrvärmekunderna, och efter att ha gått igenom remissutfallet kring denna fråga, har regeringen fattat beslut om att istället ge den så kallade prisdialogen, parternas eget prissättningsarbete, möjlighet att verka och skapa en bättre och mer förutsägbar prissättning på fjärrvärme. Regeringen kommer via Näringsdepartementet följa branschens arbete med prisdialogen och kommer vid två olika kontrollstationer följa upp att prisdialogen verkligen når det syfte som parterna uttalat.”

– Vi välkomnar regeringens beslut att ge marknadens parter fortsatt ansvar för att åstadkomma en stabil och förutsägbar prissättning av fjärrvärmen. Det ger oss möjlighet att utveckla det arbetet, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

De fjärrvärmeföretag som ansluter sig till Prisdialogen förbinder sig att redovisa hur de sätter sitt pris, vilka faktorer som ligger till grund för förändringar i normalprislistan samt på vilket sätt faktorerna påverkar prisutvecklingen i normalprislistan. En viktig utgångspunkt i det arbetet är samråd mellan lokala leverantörer och kunder. Nästa steg i är att Prisdialogens kansli årligen prövar företagens prisförändringar.

– Prisdialogen stärker kundernas ställning, gör prissättningen transparent och ökar förtroendet för fjärrvärmeleverantörerna, säger Leif Linde.

Mer information:

Läs regerings pressmeddelande

Läs mer om Prisdialogen

Kontakt:

Kjell Berndtsson, energiexpert, Riksbyggen, 070-698  41 33
Anna-Maria Engqvist, kommunikatör, Riksbyggen, 070-698 42 23

Bilder