​Klartecken för hållbara lägenheter i Göteborg 2014-12-17, kl 12:46

​Klartecken för hållbara lägenheter i Göteborg

Detaljplanen för lägenheter inom samarbetsprojektet Positive Footprint Housing vid Dr Allards gata i Göteborg har vunnit laga kraft. Samtliga överklaganden har avslagits i alla instanser och inte getts prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det betyder att Riksbyggen nu går in i projekteringsskedet för att göra det maximalt mest hållbara valet av material och lösningar för de bostäder som planeras.

Riksbyggen planerar att uppföra c:a 120 nya lägenheter inom bostadsrättsföreningen Viva vid Dr Allards gata i Göteborg, i nära anslutning till Chalmersområdet. Brf Viva är en del i Positive Footprint Housing, ett samarbete kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Projektet drivs av Riksbyggen i samverkan med Chalmers, Göteborgs universitet, Johanneberg Science Park, Göteborgs stad, Sveriges tekniska forskningsinstitut – SP, samt Göteborg Energi. Målet är att ta tillvara den senaste kunskapen om utformning, energianvändning, materialval samt byggmetoder och samtidigt finna smidiga, flexibla lösningar över tid som underlättar för en hållbar livsstil.

– Med Brf Viva vill vi visa vägen för nya innovationer och tekniska lösningar i våra nybyggnationer, men även hur Riksbyggen kan verka för en mer hållbar bostads- och stadsutveckling. Genom att detaljplanen nu vunnit laga kraft tar vi ytterligare ett steg mot skapandet av Sveriges mest innovativa bostadsprojekt, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

– Projektet har många förutsättningar att bli en föregångare för de sociala och miljömässiga ambitioner vi vill ha i hela stadsbyggandet. Riksbyggen har med stort engagemang och nyfikenhet tillsammans med forskare och andra verkligen försökt att inte bara bygga hus utan också en plats för ett rikt och hållbart levnadssätt, säger Gunnar Persson, stadsbyggnadschef i Göteborg.

– Vi ser nu fram emot att gå in i ett projekteringsskede där allt ifrån materialval till processer och byggmetoder samspelar för att göra Brf Viva till ett föredöme för hållbart bostadsbyggande och boende, säger Mikael Ahlén.

Forsknings- och bostadsprojektet genomförs parallellt och blir början på ett långsiktigt samarbete där forskare och studenter kan utvärdera de senaste resultaten i full skala.

Målet är att byggandet av Brf Viva ska komma igång i slutet av 2016 och bostäderna vara färdiga för inflyttning under 2018.

För mer information, kontakta:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Riksbyggen Göteborg, tel. 070-587 24 04
Gunnar Persson, avdelningschef Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, tel. 070-761 22 10

Bilder