​Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Mölndal 2014-12-04, kl 10:01

​Riksbyggen utvecklar nya bostäder i Mölndal

I Mölndals innerstad planeras för ett unikt projekt där Riksbyggen utvecklar flera olika typer av bostäder ovanpå butikslokaler. I den första etappen byggs 146 nya lägenheter av totalt 300; såväl bostadsrätter som seniorboende och mindre lägenheter för unga.

Riksbyggen planerar för en första etapp med 69 bostadsrättslägenheter, 51 seniorlägenheter inom ramen för konceptet Bonum, samt 26 så kallade StegEtt-lägenheter som är små och effektivt planerade – utan att det görs avkall på standard – och som passar unga och andra som köper sin första bostad. Tanken är att man ska kunna flytta runt på samma gård genom livet.

– Riksbyggen som samhällsutvecklare tar nu ett helhetsgrepp runt ett områdes utveckling, säger Fredrik Ståhlberg, projektledare för Riksbyggen Bostad Väst. Vi bygger bostäder där det i dag är parkering och bidrar till att skapa en hållbar innerstad för de boende i Mölndal. Genom ekosystemanalyser ser vi att byggandet kommer bidra med fyra gånger mer till naturen genom odlingsplatser på gården, grönytor och dagvattenhantering.

De nya bostäderna byggs bokstavligen på och runt Mölndals Galleria, som kommer att bestå av c:a 70 butiker på drygt 30 000 kvadratmeter. Gallerian utvecklas av NCC på uppdrag av Citycon och målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för såväl boende som besökare och dem som jobbar i området.

Planerad byggstart för gallerian och grundsättning av bostäder är redan i maj 2015, och under de kommande tre till fyra åren sker stora förändringar i Mölndal. Redan har kommunen vuxit ihop med Göteborgs tätort. Gallerian och det nya bostadskvarteret integreras med omgivningen och får ett fördelaktigt strategiskt läge i nära anslutning till E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och Kust till kustbanan. Dessutom ligger kollektivtrafikens knutpunkt med tåg, buss och spårvagn nära, vilket möjliggör ett hållbart och miljövänligt resande.

Inflyttning planeras ske 2018-2019.

För mer information, kontakta:
Fredrik Ståhlberg, projektledare Riksbyggen Bostad Väst, tel. 031-704 68 65
Sabina Thelin, säljare Riksbyggen Bostad Väst, tel. 031-704 68 55

Bilder