2014-11-18, kl 10:13

​Karolina Brick ny miljöchef på Riksbyggen

Riksbyggen förstärker sitt hållbarhetsarbete ytterligare när nu posten som miljöchef återinförs. Den som axlar rollen är Karolina Brick, som är välmeriterad för uppgiften och som funnits i företaget i drygt ett år.

Karolina Brick är i grunden civilingenjör och har tidigare bland annat arbetat som miljö­konsult på Grontmij/Carl Bro AB och som miljöspecialist på Posten Meddelande. På Riksbyggen har hon sedan 2013 haft titeln hållbarhetsspecialist.

I samband med att Charlotta Szczepanowski tar plats i Riksbyggens företagsledning som hållbarhetschef, förstärker företaget sitt miljöarbete ytterligare genom att Karolina Brick tar steget upp och blir miljöchef – en post som Charlotta Szczepanowski tidigare haft.

– Miljöfrågorna är en viktig del av Riksbyggen och vår hållbarhetsstrategi, säger Karolina Brick. Vi vill att Riksbyggen ska vara ett föredöme för hållbara bostadsmiljöer. Därför sätter vi konkreta mål, stora och små, så att alla i verksamheten förstår hur just de kan bidra till ett hållbart samhälle.

Karolina Brick ser stora möjligheter till fortsatta miljöförbättringar inom bostads­sektorn, men ser även ett behov av att kunna säkra bostadsrättsföreningarna mot framtida klimatförändringar. Som ett led i det arbetet sätter Riksbyggen nu ihop en tvärvetenskaplig arbetsgrupp tillsammans med Lunds universitet inom området klimatanpassning. Ett syfte är att identifiera riskområden kopplat till klimatförändring. Det ger underlag för åtgärdspaket, innehållandes exempelvis satsningar på ekosystem­tjänster eller byggnadstekniska åtgärder för att skydda bostadsrätts­föreningarna mot skyfall, översvämningar och andra skador.

För mer information, kontakta:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, tel. 08-698 41 60
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel. 08-698 41 42