Sveriges bästa hållbarhetschef till Riksbyggens ledning 2014-09-10, kl 13:09

Sveriges bästa hållbarhetschef till Riksbyggens ledning

I våras korades Riksbyggens Charlotta Szczepanowski till ”Sveriges bästa hållbarhetschef”. Nu tar hon plats i företagsledningen.

Det var på konferensen Sustainability Day Charlotta Szczepanowski utsågs till ”Sveriges bästa hållbarhetschef”, och beslutet fattades av en jury med representanter från bland annat tidningen Miljöaktuellt, Handelshögskolan, Ledarna och Det Naturliga steget.

Charlotta Szczepanowski har i grunden en civilingenjörsutbildning och har jobbat på Riksbyggen sedan 2008, först som miljö- och kvalitetschef – men sedan början av 2013 med titeln hållbarhetschef. Innan dess hade hon olika roller på Posten och Electrolux.

Hon är även styrelseledamot inom Näringslivets miljöchefer (NMC), ledamot av SIS tekniska kommitté för ISO 14001, suppleant i styrelsen för Sweden Green Building Council samt ordförande i kommunikationsrådet inom Sweden Green Building Council.

– Hållbarhet handlar om mer än bara miljöfrågor, säger Riksbyggens vd Leif Linde. Det handlar även om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt, samt att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. För Riksbyggen, som har ambitionen att utveckla samhället, är hållbarhetsarbetet högprioriterat. Mot den bakgrunden är det naturligt att Charlotta Szczepanowski tar plats i företagsledningen för att säkerställa att hållbarhetstänket genomsyrar allt vi gör.

Riksbyggens hållbarhetsplan ”Planeten ska med” har en bred ansats med löften om att göra rätt, utveckla kunderbjudandet, leda företaget och inspirera omvärlden – allt i syfte att vara ett föredöme för hållbara boendemiljöer.

Charlotta Szczepanowski tar formellt plats i Riksbyggens företagsledning den 1 december 2014.


Bilder