Nu byggs Munksjöstaden Etapp 1 2014-08-20, kl 13:55

Nu byggs Munksjöstaden Etapp 1

En helt ny stadsdel kommer att växa fram i Jönköping de närmaste åren – nu påbörjas bygget av Etapp 1 av Munksjöstaden, när Tolust, Riksbyggen och Kommunal jobbar tillsammans för att förverkliga visionen om den nya stadsdelen. Etapp 1 omfattar 7 kvarter av totalt 17 kvarter på området. Byggnationen påbörjas första kvartalet 2015.

Tolust, Riksbyggen och Kommunal samarbetar i projektet i Etapp 1 av Munksjöstaden för att tillsammans skapa och erbjuda ett varierat utbud av bostadsrätter, hyresrätter, kommersiella lokaler och ytor för samhällsservice i centrala Jönköping.

– Det är spännande att äntligen komma igång och utveckla Munksjöstaden, säger Tommy Fritz, Tolust. Vi ser fram emot att bygga en attraktiv, levande och hållbar ny stadsdel i Jönköping. I samarbetet med våra partners skapar vi också nya möjligheter som gynnar stadens utveckling.

Etapp 1 omfattar cirka 500 lägenheter (bostadsrätter och hyresrätter), 4 000 kvm handels- och serviceyta och 10 000 kvm kontor samt en förskola. Första inflyttningarna beräknas ske hösten 2016.

– Riksbyggen har som mål att vara ledande i utveckling av attraktiva och hållbara boendemiljöer som kan efterfrågas av breda målgrupper, säger Mari Broman, vice vd och chef affärsområde bostad på Riksbyggen. Vi har tidigare goda erfarenheter av bostadsbyggande i Jönköping och det här partnerskapet ger en bra plattform för att arbeta med stadsutveckling i ett långsiktigt perspektiv.

– Vi är glada över att kunna delta i att utveckla en ny stadsdel och att bygga hållbara boendemiljöer med särskilt fokus på hyresrätter, säger Anders Bergström, tredje vice förbundsordförande och förbundskassör Kommunal.

Den nya stadsdelen utformas med utgångspunkt i trivsel, trygghet och stolthet för de som bor, arbetar eller vistas i området. Projektet syftar också till att tillvarata och lyfta fram en unik historisk industrimiljö.

Munksjöstaden är en del av Munksjös fabriksområde, som öppnas upp och utvecklas till en helt ny stadsdel i Jönköping, i linje med Jönköpings kommuns Stadsbyggnadsvision 2.0 och Utbyggnadsstrategi 150 000 Invånare.

Munksjöstaden är den del av Munksjö industriområde i centrala Jönköping, som förvärvades av Tolust AB 2007. Tolust AB ägs gemensamt av Tosito och Lustgården.

Fakta om aktörerna i projektet Munksjöstaden Etapp 1:
Tolust AB är gemensamt ägt av Tosito och Lustgården. I Munksjöstaden Etapp 1 bygger Tolust bland annat 10 000 kvm kontor och förskola och cirka 150 lägenheter.
Riksbyggen bygger cirka 250 bostadsrätter i Etapp 1 av Munksjöstaden.
Kommunal bygger cirka 160 hyresrätter och cirka 4 000 kvm lokaler i Etapp 1 av Munksjöstaden.

Kontaktpersoner:
För Tolust: Tommy Fritz, telefon 0708-31 71 71, Gunnar Järvhammar, telefon 0706-71 30 15
För Riksbyggen: Michael Ekberg (regionchef bostad), telefon 0705-77 70 65
För Kommunal: Kommunals pressjour, telefon 010-442 71 30

Bilder