Brf Solskenet i Uppsala miljöcerifierat i silverklass 2014-07-07, kl 13:25

Brf Solskenet i Uppsala miljöcerifierat i silverklass

Riksbyggens Brf Solskenet på Gränby Backe i Uppsala får certifieringen silver, den näst högsta nivån, enligt kriterierna i Miljöbyggnad. Certifieringen utfärdas av Sweden Green Building Council och är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos byggnaden vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

– Det är ett bevis på att vi går från ord till handling när det gäller vårt miljöarbete i nybyggnadsprojekt, säger Bengt Löfgren, projektledare på Riksbyggen för Brf Solskenet.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och fastighetsbranschens krav, med målet att skapa miljömässigt hållbara byggnader.

I certifieringen ingår 15 kriterier som bland annat behandlar områdena energianvändning, energislag, ljudklass, ventilationsstandard samt granskning och dokumentation av byggvaror.

Kriterierna för silvernivå i Miljöbyggnad finns med i samtliga nybyggnadsprojekt i Riksbyggen.

– Målen har funnits med sedan ett tidigt skede i projektet. Vi har informerat och utbildat alla inblandade parter under arbetets gång samt arbetat målmedvetet för att uppnå Miljöbyggnadskriterierna, förklarar Bengt Löfgren som några av framgångsfaktorerna bakom certifieringen.

För mer information, kontakta:
Bengt Löfgren, projektledare Riksbyggen Brf Solskenet, tel. 018-18 97 12


Bilder