Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor 2014-06-18, kl 08:25

Elnätsavgifterna för lägenheter ökar med 75 miljoner kronor

Elnätsavgifterna för lägenheter ökar i år med 2,4 procent, vilket innebär en merkostnad på cirka 75 miljoner kronor för konsumenterna. Det framgår av den årliga Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att elnätsavgifterna fortsätter att öka samtidigt som konsumentprisindex inte ökat alls, säger Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Under de senaste fem åren har elnätspriserna i kommunerna ökat med i genomsnitt cirka 25 procent, motsvarande nästan 500 kronor om året per lägenhet. I år ökar elnätsavgifterna i genomsnitt med 2,4 procent. Störst prisökning har Malung-Sälen med hela 44,3 procent.

Nils Holgerssonundersökningen – som presenteras av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO – visar att elnätsavgiften är mer än dubbelt så hög i den dyraste kommunen jämfört med den billigaste.

Energimarknadsinspektionen och ett antal bostadsorganisationer har redan begärt att regeringen skärper prisregleringen när det gäller elnätsavgifterna. Nuvarande tillämpning tillåter för stora prishöjningar, vilket Nils Holgerssonundersökningen tydligt visar. Organisationerna bakom undersökningen anser att regeringen bör agera i frågan.

Den statliga prisregleringen tillåter för perioden 2012-2015 en genomsnittlig årlig real prishöjning på 2 procent för alla kundgrupper, men under de senaste tre åren har avgifterna för lägenheter i genomsnitt ökat med cirka 3 procent om året.

– Undersökningen visar att prisregleringen varit för tandlös och inte kunnat stoppa de kraftiga prisökningar som drabbar dem som bor i lägenhet, säger Kjell Berndtsson.

Kommuner med landets högsta elnätsavgift
1.   Övertorneå, Övertorneå Energi & Kommunikation AB, 101,8 öre/kWh inkl. moms
1.   Östra Göinge, Brittedals Elnät ek för, 101,8 öre/kWh inkl. moms
3.  Eda, Forshaga, Grums, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Hällefors, Kil, Laxå, Ljusnarsberg, Munkfors, Storfors, Sunne, Torsby, Vansbro, Fortum Distribution AB, 99,7 öre/kWh inkl. moms

Kommuner med landets lägsta elnätsavgift
1.   Skövde, SkövdeNät AB, 42,5 öre/kWh inkl. moms
2.   Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät, 43,9 öre/kWh inkl. moms
3.   Luleå, Luleå Energi Elnät AB, 47,0 öre/kWh inkl. moms
4.   Bromölla, Bromölla Energi & Vatten AB, 48,4 öre/kWh inkl. moms
5.   Eskilstuna, Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB, 48,8 öre/kWh inkl. moms
6.   Umeå, Umeå Energi Elnät AB, 50,7 öre/kWh inkl. moms

Fakta om elnätsregleringen
Sverige har ungefär 180 elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat. Den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen har till uppgift att granska att elnätsavgifterna är rimliga. 2012 infördes förhandsreglering av elnätsavgifterna. Det innebär att varje elnätsföretag har fått en ram för hur mycket de totalt får ta ut av sina kunder under åren 2012-2015. Intäktsramen är satt så att företaget ska få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabila avgifter.

Fakta om undersökningen
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i olika omgångar.

Vi som står bakom undersökningen
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO står bakom undersökningen. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu.

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Presskontakter:
Niklas Stavegård, Kommunikatör Fastighetsägarna Sverige, 072-738 22 27
Åke Johansson, presschef HSB, 070-648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen, 076-798 08 74
Jonas Morian, pressansvarig Riksbyggen, 0705-64 19 84
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

Bilder