Första spadtaget för nytt seniorboende i Dalby 2014-06-13, kl 13:16

Första spadtaget för nytt seniorboende i Dalby

På tisdag den 17 juni tas det första spadtaget för ett nytt seniorboende i Dalby. I Brf Anemonen planeras för tre hus med sammanlagt 41 lägenheter. Bakom byggandet står Riksbyggens Bonum Seniorboende.

– Det känns roligt att kunna berätta om något positivt i Dalby, säger Alexandra Gedda, sälj- och marknadsansvarig
 på Bonum. Bonums seniorboende gör skillnad för såväl Lunds kommun som för samhällsekonomin. En annan bieffekt i flyttkedjan är att om äldre lämnar plats i sina hus ger det möjligheter även de yngre. Vilket minskar bostadsbristen i syd.

Skåne står inför en markant förändring i åldersstrukturen under den närmaste tioårsperioden. Gruppen 65-74-åringar kommer att öka kraftigt. Det är de stora födelseskarorna från 1940-talets slut som kommer upp i pensionsåldern i slutet av detta årtionde. Stora delar av Skåne har en hög andel äldre. Enligt Boverket har äldre ofta svårt att få bostad. Det handlar framförallt om behovet av bostäder för pensionärer eller personer i övre medelåldern som vill flytta till en mindre bostad. Bostäder för äldre är och kommer framöver att vara en mycket aktuell fråga. En allt större andel av befolkningen är över 55 år och många bor kvar i sina villor längre upp i åldrarna. Boendeplanering för äldre kommer, enligt Boverket, således bli en allt mer angelägen fråga att hantera för landets kommuner.

– Att Lunds kommun upplåtit mark till Riksbyggen och vårt Bonumkoncept är en viktig fingervisning för de äldre i kommunen att man bryr sig och tänker hållbart. Detta visar att kommunen har en tanke om hur bostadssituationen ska lösas i framtiden, säger Alexandra Gedda.

I samband med att ett första spadtag för bygget tas – i närvaro av Riksbyggen och Mats Helmfrid (M), Lunds kommun – hälsas medierepresentanter välkomna. Det bjuds på mingel, mat och dryck.

Datum och tid: 17 juni kl. 13-15
Plats: Hällestadsvägen 10, Dalby

I Brf Anemonen planeras för tre hus med sammanlagt 41 lägenheter i olika storlekar, tvåor, treor och fyror. Till alla lägenheter hör egen balkong eller uteplats. Speciellt fokus har lagts på att utforma bostäder och gemensamma utrymmen med hänsyn till tillgänglighet.

Som senior får man via Bonum inte bara en ny lägenhet att bo i, utan även en Bonumvärd som gör vardagen enklare. Bonumvärden sköter fastigheten och erbjuder en extra hand till de boende eller hjälp att förmedla tjänster om så önskas. Bonumvärden hjälper också till att anordna sociala evenemang för de boende i föreningen.

För mer information, kontakta:
Alexandra Gedda, sälj- och marknadsansvarig
 Bonum seniorboende, tel. 040-10  94 64

Bilder