Eric Stuart ny chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning 2013-12-20, kl 10:30

Eric Stuart ny chef för Riksbyggens affärsområde Fastighetsförvaltning

Eric Stuart får nu ansvar för att utveckla verksamheten hos en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar som kommersiella och offentliga fastighetsägare över hela Sverige som kunder.

Vi har en stor utmaning på den svenska bostadsmarknaden, inte bara att bygga nytt, utan även att förvalta och underhålla det som redan finns. Jag är väldigt nöjd med att Eric vill axla ansvaret för att förvalta och utveckla våra medlemmars och kunders fastigheter, säger Leif Linde, vd Riksbyggen. 

Eric Stuart tillträder som ny chef för affärsområde Fastighetsförvaltning den 1 februari 2014. Eric är 54 år och kommer senast från en tjänst som regionchef för affärsområde Bostad Öst. Dessförinnan var han regionchef för affärsområde fastighetsförvaltning med ett antal olika chefspositioner. Eric är civilekonom och började i Riksbyggen 1987 som förvaltnings- och byggekonom i Norrköping. 

Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela vägen – från bosparande till första spadtaget och sedan varje dag i den löpande förvaltningen. Nöjda kunder får vi genom att med god kvalitet lösa bostadsrättsföreningarnas behov. En bostadsrättsförening består av alla dess medlemmar som vill ha en bra, trivsam och trygg vardag, säger Eric Stuart. 

Eric efterträder Carl-Johan Hansson som för en tid sedan utsågs till chef för Riksbyggens nya affärs enhet ” projekt och fastighetsutveckling” som ska bidra till fler hyresrätter och upprustning av miljonprogramsområden.

Mer information lämnas av

Leif Linde, vd, tel 08-698 41 01
Eric Stuart, tel 011-21 95 24 

Bilder