Riksbyggen utökar sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen 2013-12-17, kl 18:39

Riksbyggen utökar sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen

Riksbyggen har utökat sitt samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen och blir nu en av stiftelsens huvudpartners. Riksbyggen investerar i regelbunden läxhjälp till elevgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har tidigare stöttat en grupp elever i Malmö.

Jag är stolt över att Riksbyggen sponsrar den mycket angelägna verksamhet som Stiftelsen Läxhjälpen bedriver. För mig är det viktigt att Riksbyggen tar samhällsansvar och det gör vi genom att eleverna får möjlighet till kostnadsfri hjälp med sina studier på ett strukturerat sätt, säger Leif Linde, VD Riksbyggen

Ända sedan Riksbyggens startades 1940 har samhällsutvecklarperspektivet funnits med. Det innebär att företaget har ett brett perspektiv på verksamheten som inte enbart omfattar uppgiften att producera bostäder och tillhandahålla förvaltningstjänster. Riksbyggen verkar även för att verksamheten ska bidra till hållbara och väl fungerande boende- och samhällsmiljöer där människor kan förverkliga sina drömmar om ett bra boende och ett gott liv.

Riksbyggen finns i den vardag där eleverna befinner sig som en del av samhällsbygget. Vi är mycket tacksamma för att man nu har utvidgat stödet till Läxhjälpen i flera orter, behovet är större än någonsin. Senaste PISA-undersökningen visar tydligt att den svenska skolan inte är jämlik och hur resultaten rasat. Det är bara att konstatera att vi alla måste hjälpas åt att ge framtidens vuxna det stöd som de har rätt till, säger Maria Arneng, verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen.


Stiftelsen Läxhjälpen
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar konkret för att få fler unga i socioekonomiskt utsatta områden att klara skolan, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare sina drömmar. Med stöd från näringslivet bedriver Läxhjälpen gratis, resultatfokuserad läxhjälp i skolor där det behövs som allra mest. Noga utvalda, unga, avlönade högskolestudenter hjälper hög­stadieelever med studierna och är samtidigt en positiv förebild och mentor. Olika företag finansierar läxhjälpstimmarna och får återrapport om de betygsresultat som uppnåtts för ”deras” elever. Läsåret 2012/13 höjde alla elever sina betyg, i snitt 6 ämnen/ elev, från föregående läsår. 

Ytterligare information lämnas av

Anna Kollin, kommunikationsenheten Riksbyggen, tel 08-698 41 39

Maria Arneng, verksamhetsledare Stiftelsen Läxhjälpen, tel 076-006 94 13

 

 Foto: Johannes Liljeson

Bilder