Riksbyggen breddar sin affär inom projektutveckling för fler hyresrätter 2013-12-02, kl 11:12

Riksbyggen breddar sin affär inom projektutveckling för fler hyresrätter

Riksbyggen inrättar efter årsskiftet en ny affärsenhet för projekt- och fastighetsutveckling av hyresrätter i syfte att öka och förbättra hyresrättsbeståndet i Sverige. Målet är att lösa behov för såväl fastighetsägare som investerare vid nybyggnation och upprustning av hyreslägenheter.

- Riksbyggens kärnaffär är att bygga och förvalta bostadsrätter. Men med vår tids utmaningar behöver Riksbyggen också bidra till att det skapas fler hyresrätter samtidigt som takten i den nödvändiga upprustningen av 1960- och 70-talens bostadsområden från miljonprogrammet ökar, säger Leif Linde, VD Riksbyggen.

Med den nya affärsenheten erbjuder Riksbyggen projektutveckling av nyproducerade hyresrätter åt investerare samt fastighetsutveckling åt långsiktiga ägare till bostadsområden med upprustningsbehov. Kunderna får nytta av Riksbyggens totalkompetens inom projektutveckling, ombyggnad, fastighetsförvaltning och fastighetsägande. Riksbyggen kommer att erbjuda olika entreprenadformer för projekten.

- Vi vet att många fastighetsägare och investerare vill bygga nytt eller upprusta, men inte alltid har kompetens tillgänglig inom sin egen verksamhet. Riksbyggen finns över hela Sverige, har byggt och utvecklat bostäder i över 70 år. Nu tar vi steget fullt ut och erbjuder den kunskapen även till externa aktörer, säger Leif Linde.

Till chef för den nya affärsenheten har Carl-Johan Hansson utsetts. Carl-Johan är idag chef för affärsområde Fastighetsförvaltning.

 

Mer information lämnas av Leif Linde, VD Riksbyggen tel 08-698 41 01
eller Carl-Johan Hansson tel 08-698 41 08, 070-217 47 21.

Bilder