Riksbyggen vill lyfta ungas perspektiv i bostadsdebatten 2013-11-04, kl 08:30

Riksbyggen vill lyfta ungas perspektiv i bostadsdebatten

Bostadsbristen i många av landets tätorter är ett stort problem. Färska studier visar att just oron över att inte hitta en bostad är något som många unga människor delar. Ändå saknas ofta unga människors perspektiv när bostadsfrågan diskuteras och nya bostäder planeras. Det är en brist som Riksbyggen tillsammans med tankesmedjan Global Utmaning nu vill råda bot på.

Tillsammans genomför Riksbyggen och tankesmedjan Global Utmaning en serie rundabordssamtal där frågor om ungas förutsättningar på bostadsmarknaden och perspektiv på bostadsfrågor, bostadsbyggande och planering står i fokus. Syftet är att med hjälp av deltagare med olika kunskap och erfarenhet av bostäder och byggande identifiera strategiska frågor som behöver utredas, förändras och kanske drivas politiskt. Till varje samtal bjuds en internationell forskare och inspiratör in för att ge nya perspektiv till den svenska diskussionen.

- För oss är ungas boende en strategisk fråga och någonting vi prioriterar högt. Ungas svårigheter på bostadsmarknaden är ett hot mot Sveriges framtida utveckling och den ekonomiska tillväxten. Det är en problematik vi delar med många länder och just det internationella perspektivet är något som vi hoppas Global Utmaning kan bidra med till vårt fortsatta arbete, säger Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Tankesmedjan Global Utmaning har tidigare bland annat genomfört projektet The Baltic Edge med ett europeiskt fokus på hur ungas egna idéer kan utveckla arbetsmarknaden. Sedan ett par år tillbaka bedriver man också ett arbete kring Hållbara städer i syfte att påverka politiska prioriteringar och samhällsstyrning för en hållbar stadsutveckling i Sverige och i världen.

- För oss som tankesmedja är det oerhört värdefullt att få arbeta nära viktiga aktörer som Riksbyggen som kan tillföra erfarenhet och gör att de frågor och idéer vi fångar upp kan komma till nytta och praktisk användning, säger Hanna Begler, projektledare för Hållbara städer på Global Utmaning.

Det första rundabordsmötet äger rum den 20 november och gästas då av professor Howard Williamson, expert på European Youth Policies vid University of South Wales.

För mer information om samtalsserien:
Lotta Jaensson, Riksbyggen, 0725-88 20 67
Hanna Begler, Global Utmaning, 0705-21 00 11


Bilder