Riksbyggen tar över förvaltningen av Stora Sköndal 2013-10-29, kl 08:30

Riksbyggen tar över förvaltningen av Stora Sköndal

Riksbyggen har tecknat ett avtal om ett uppdrag gällande fastighetsförvaltningen av Stora Sköndal, i södra Stockholm. Stora Sköndal bedriver arbete inom bland annat äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri och seniorboende.

- Det här är ett viktigt steg för Riksbyggen i vår strävan att vara civilsamhällets fastighetsförvaltare, sa Riksbyggens vd Leif Linde när han skrev under avtalet.

Stora Sköndal är en privat stiftelse som tillhör den ideella sektorn. Arbetet bedrivs utifrån kristet humanistiska värderingar och vill skapa möjligheter för människor i utsatta situationer. Målsättningen är att se människan ur ett helhetsperspektiv och bejaka både andliga och fysiska behov. Genom Ersta Sköndal högskola bedrivs även utbildning och forskning. Stora Sköndal ligger naturskönt vid Drevviken.

- I upphandlingen sökte vi en seriös och långsiktig fastighetsförvaltare som kan göra det möjligt för oss att fokusera tydligare på vår kärnverksamhet och låta den utvecklas och växa. Vi ser fram emot samarbetet med Riksbyggen jättemycket och vi tror att våra hyresgäster nu kan få en förbättrad service, genom att vi använder oss av en utförare som endast arbetar med fastighetsfrågor, säger Åsa Hallgren, direktor för Stora Sköndal.

Hon ser organisationernas delade värderingar som en stor framgångsfaktor för kommande samarbete. Riksbyggen är ett kooperativt företag och kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

- Det här uppdraget är spännande och inspirerande ur flera perspektiv. Vi kan genom att tillföra vårt kunnande inom fastighetsförvaltningen låta Stora Sköndal satsa på sin verksamhet som ligger helt i linje med Riksbyggens värderingar. Det är ett stort och viktigt uppdrag som kommer innebära en stor insats från vår sida både inför och efter uppdragsstart i februari nästa år, säger Lars-Göran Dahl, chef Företag & offentligt.

Kontaktpersoner:

Åsa Hallgren, direktor, Stora Sköndal, tel: 08-400 29 162, asa.hallgren@storaskondal.se

Bilder