Riksbyggen storsatsar i södra Stockholm 2013-10-15, kl 08:30

Riksbyggen storsatsar i södra Stockholm

Riksbyggen planerar 1 000 nya bostäder i södra Stockholm till år 2020. Ambitionen är därefter att öka takten ytterligare till 200 nya bostäder per år i söderort. Målsättningen är att bygga hela bostadsområden genom att utgå från människors livsmönster och områdets förutsättningar i en tät dialog med kommuner och invånare. 

Stockholms tillväxt hotas av det låga bostadsbyggandet, det visades i den rapport som Riksbyggen och HSB tog fram i juni i år (”Regionalekonomiska effekter av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm” WSP Analys & Strategi 2013-05-28) För att få bukt med den ökande trångboddheten och säkra den framtida tillväxten krävs att ett större antal bostäder tillförs Stockholms pressade bostadsmarknad. I Riksbyggens söderortssatsning ingår kommunerna Nacka, Tyresö, Huddinge, Haninge, Botkyrka, Södertälje, Salem, Nynäshamn, Nykvarn och stadsdelen Skärholmen i Stockholm. Ett brett utbud av bostäder kommer att byggas däribland speciellt utformade lägenheter för målgrupperna äldre och unga.

-  Vår satsning i söderort är viktig för Riksbyggen men också för regionen. Att öka takten på byggandet är en förutsättning för Stockholms roll som tillväxtmotor i Sverige. Inte minst är det viktigt att bygga för de unga. Att låta områden växa fram i samverkan med invånarna ger långsiktigt hållbara stadsdelar. Efter inflyttning fortsätter vårt engagemang i fastighet och stadsdel, säger Carl Henrik Appel, regionchef AO Bostad på Riksbyggen.

För genomförandet av Söderortssatsningen har Riksbyggen skapat ett nytt marknadsområde där kompetens och erfarenhet från liknande projekt samlats. Utvecklingen ska ske i samverkan med kommuner och invånare enligt den modell som Riksbyggen tagit fram med den danska arkitektfirman Gehl Architects. Den aktiva dialogen säkrar en hållbar stadsutveckling som tar vara på platsens möjligheter och sätter människan i centrum.

-  Med långsiktighet som ett av våra kärnvärden har vi ett bredare perspektiv, det vi bygger ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi är stolta över att ha en egen förvaltning. När våra kunder gör en av sina största investeringar i livet, oavsett om det är i söderort eller någon annanstans, finns vi kvar för att säkerställa en god förvaltning och bevara bostadens framtida kvalitet, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Fakta:
Steg ett är ett boendekoncept med en bostadsrättsförening med små lägenheter bestående av ett eller två rum. Riksbyggen utvecklar små effektivt planerade bostadsrättslägenheter med modern design, god kvalitet och funktion för förstagångsköparen.

Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder. I Bonums bostäder tillgodoses behov gällande utformning men också tjänster genom den speciella Bonumvärden som kan hjälpa till med det mesta.

RiksbyggenModellen har arbetats fram av Riksbyggen i samarbete med danska arkitekterna Gehl Architects med syfte att framtidssäkra bostadsprojekten. Ambitionen är att hitta förhållningssätt för att bygga långsiktigt hållbara miljöer där människor trivs utifrån ett antal definierade principer.


För mer information kontakta:

Joanna Berg, marknadsområdeschef Söderortssatsningen, tel:  08-553 635 41

Dennis Söderlund, marknadsområdeschef Söderortssatsningen, tel: 08-553 63 534

Carl-Henrik Appel, regionchef AO Bostad tel: 08-553 635 04

www.riksbyggen.se


Bilder