Dämpad prisökning på fjärrvärme 2013-10-10, kl 09:49

Dämpad prisökning på fjärrvärme

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, trots lågkonjunkturen. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökar med 2,1 procent. Det är en mindre prisökning än under den senaste femårsperioden, då priset i genomsnitt höjts med 3,5 procent.

Undersökningen visar att det fortfarande finns mycket stora skillnader mellan landets kommuner. Fjärrvärmen är mer än dubbelt så dyr i Aneby i Jönköpings län jämfört med Luleå. En förklaring till prisskillnaden är att priset generellt sett är högre på mindre orter än i större städer.

– Det finns flera förklaringar till de stora prisskillnaderna, bland annat vilka vinstkrav ägarna har. Detta blir ett problem då konsumenterna är hänvisade till ett enda fjärrvärmebolag och inte har möjlighet att byta, säger Per Holm, ordförande för Nils Holgerssongruppen. 

Trots de stora skillnaderna är den genomsnittliga prisökningen mellan 2012 och 2013 mindre än under den senaste femårsperioden, men fortsatt högre än inflationen. Lågkonjunkturen som ger lägre räntor och bränslepris bidrar till att hålla tillbaka prisökningen.

– Det är positivt att prisökningen dämpats, eftersom det gynnar både konsumenter och fastighetsägare. Våra årliga prisjämförelser har troligen bidragit till denna utveckling och vi hoppas att detta är början på en långsiktig trend, säger Per Holm.

Kommuner med högst fjärrvärmekostnad i landet

1.

Aneby

100,4

öre/kWh inkl moms

2.

Munkedal

100,3

öre/kWh inkl moms

3.

Bräcke

96,3

öre/kWh inkl moms

4.

Lessebo

96,2

öre/kWh inkl moms

5.

Kristinehamn

95,0

öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst fjärrvärmekostnad i landet

1.

Luleå

46,9

öre/kWh inkl moms

2.

Boden

57,1

öre/kWh inkl moms

3.

Ljungby

58,5

öre/kWh inkl moms

4.

Skövde

59,4

öre/kWh inkl moms

5.

Piteå

59,9

öre/kWh inkl moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson-undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta:

  • Per Holm,ordförande för Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
  • Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:

  • Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige 070-228 71 67
  • Åke Johansson, presschef HSB 070-648 89 66
  • Anna Wennerstrand, pressekreterare Hyresgästföreningen 076-798 08 74
  • Anna-Maria Engqvist, kommunikatör Riksbyggen 070-698 42 23
  • Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Bilder